Artykuły

15.02.2011 Statystyka skarg poszkodowanych

Przedstawiamy wyniki analizy kilkuset ( ok. 650 ) skarg poszkodowanych, wybranych losowo ze skarg zgłaszających się osób. Skargi podzielono na kategorie wedle typów zdarzeń :

  1. Porody --37% skarg
  2. Zakażenia wewnątrzszpitalne + ewentualnie sepsa ---24% skarg;
  3. W tzw. "złotej godzinie", zbagatelizowanie objawów rozpoczynającego się zawału mięśnia sercowego czy udaru --9% skarg;
  4. Uszkodzenia nerwów krtaniowych +czasem tężyczka po operacji tarczycy ---8% skarg;
  5. Pozostawienie ciała obcego po zabiegu chirurgicznym ---5% skarg;
  6. Uszkodzenia stawów żuchwowo skroniowych w wyniku protetyki stom.---4% skarg.....

Wymienione typy sześciu najczęstszych grup skarg obejmują aż 87% skarg.

Komentarze (0) więcej

16.05.2010 Medialny exodus lekarzy

Od połowy 2004 r. gdy Polska stała się członkiem UE, korporacja lekarska, a za nią media, straszyły widmem exodusu lekarzy. Ukazały się dziesiatki, jeśli nie setki, publikacji o tym ilu to  lekarzy wyjechało, ilu jeszcze wyjedzie i jakie problemy mają szpitale z zatrudnianiem specjalistów, których to nie ma lub niedługo nie będzie. Obecnie wiadomo z relacji ministra zdrowia, iż w okresie dwóch lat od przystąpienia do UE, z Polski wyjechało nie więcej niż ok 1 tys lekarzy co stanowi 1% wszystkich pracujących w tym zawodzie. Prawdopodobnie w tym czasie wyjechała znacznie większa liczba inżynierów czy naukowców itd...

więcej

16.05.2010 Negatywna ocena ustawy o prawach pacjenta

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie zyskają naszej aprobaty bo nie starczy utworzyć urząd, o nazwie podobnej do tego którego powstanie, Stowarzyszenie walczyło dziesięć lat. Konieczne jest właściwe ustalenie kierunku i możliwości jego działania. Tego jednak w wielu miejscach zabrakło.

więcej

16.05.2010 Ochrona Zdrowia - Prawa Rynku a Prawa Człowieka

Adam Sandauer:

Funkcjonowanie wielu funduszy zdrowia zamiast obecnego monopolisty NFZ, powinno poprawić dostęp społeczeństwa do leczenia. Niezależne finansowanie ochrony zdrowia przez kilku płatników, powinno być mechanizmem promującym najlepsze placówki i najlepszych ubezpieczycieli. Mechanizmy wolnego rynku mogą przestać być traktowane jako dogmat i powinny stać się narzędziem ochrony interesu społecznego.

Wielu twierdzi iż prywatyzacja placówek w połączeniu z dopłatami obywateli do leczenia jest najlepszym rozwiązaniem bo zapewni poprawę poziomu opieki medycznej. Oczywiście zapewni - ale komu?

Warto ocenić to co stało się ze stomatologią. Po cichu, sprawnie ograniczono publiczną opiekę dentystyczną. Powstały setki prywatnych dobrych i drogich gabinetów. Dentyści leczą wspaniałym sprzętem, bezbolesne plomby zasychają migiem i nie straszą kolorem.
Jest i druga strona medalu. Ceny za usług są prawie równe w całym kraju. Rynku czy konkurencji obniżającej ceny nie widać. Czyżby zmowa korporacyjna? Przy wszystkich pozytywnych aspektach prywatyzacji stomatologii: obecnie Polska jest na na jednym z czołowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o próchnicę.

więcej

15.05.2010 Media, czwarta władza ta kryształowa

Czy lub raczej  w jakim stopniu ma miejsce korumpowanie mediów, pytanie jest otwarte. Nie mamy i pewno łatwo nie będziemy mieć dowodów, ale pytanie zadawać nalezy. Wyjaśnienie tego, poza normalnymi czynnościami sprawdzającymi, wymagało by to przeprowadzenia szeregu audytów i kontroli skarbowych. Pamiętać należy jednak że istnieją uzasadnione podejrzenia, a prawo zezwalające na lobbing medialny dla sprzedaży leków jest czymś co prowadzić może do korupcji.
Media stanowią IV władzę i to nie pochodzącą z wyborów. Warto zastanowić się czy osoby pełniące kierownicze stanowiska jak i właściciele, nie powinni zostać zobligowani, jak politycy, do publikowania corocznych oświadczeń majątkowych.

więcej

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGZ Oddzial w Bialymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN