Artykuły

15.02.2011 Statystyka skarg poszkodowanych

Przedstawiamy wyniki analizy kilkuset ( ok. 650 ) skarg poszkodowanych, wybranych losowo ze skarg zgłaszających się ludzi. Skargi podzielono na kategorie wedle typów zgłaszanych zdarzeń :

  1. Porody --37% skarg
  2. Zakażenia wewnątrzszpitalne + ewentualnie sepsa ---24% skarg;
  3. W tzw. "złotej godzinie", zbagatelizowanie objawów rozpoczynającego się zawału mięśnia sercowego lub udaru --9% skarg;
  4. Uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych +czasem tężyczka po operacji tarczycy ---8% skarg;
  5. Pozostawienie ciała obcego po zabiegu chirurgicznym ---5% skarg;
  6. Uszkodzenia stawów żuchwowo skroniowych w wyniku złej protetyki stom.---4% skarg.....

Wymienione typy sześciu najczęstszych niekorzystnych zdarzeń obejmują aż 87% skarg.

Komentarze (0) więcej

16.05.2010 Medialny exodus lekarzy

Od połowy 2004 r. gdy Polska stała się członkiem UE, korporacja lekarska, a za nią media, straszyły widmem exodusu lekarzy. Ukazały się dziesiatki, jeśli nie setki, publikacji o tym ilu to juz lekarzy wyjechało, ilu wyjedzie i jakie problemy mają szpitale z zatrudnianiem specjalistów, których to nie ma lub niedługo nie będzie. Obecnie wiadomo z relacji ministra zdrowia, iż w okresie dwóch lat od przystąpienia do UE, z Polski wyjechało ok 1 tys lekarzy co stanowi 1% wszystkich pracujących w tym zawodzie. Prawdopodobnie w tym czasie wyjechała analogiczna liczba inżynierów czy naukowców itd...

więcej

16.05.2010 Ewakuacje szpitali i brak działań władz

Wyrażamy oburzenie z powodu braku działań władz, wobec trwającej od kilku miesięcy sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Postulaty Związku Zawodowego Lekarzy, min. 5 tys. pensji dla każdego lekarza, jeszcze przed zrobieniem specjalizacji, są nie do przyjęcia. Żaden zawód nie ma takich gwarancji. Wygląda na to że postulaty te mają na celu przedłużanie i zaognianie konfliktu.

Pragnę publicznie przypomnieć Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu sytuację z roku 1981. Wtedy to amerykański Związek Zawodowy Kontrolerów Ruch Lotniczego, domagając się podwyżek zagroził dezorganizacją transportu lotniczego w USA.
Ronald Reagan nie zawahał się wtedy zdelegalizować działania Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

więcej

16.05.2010 Negatywna ocena ustawy o prawach pacjenta

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie zyskają naszej aprobaty bo nie starczy utworzyć urząd, o nazwie podobnej do tego którego powstanie, Stowarzyszenie walczyło dziesięć lat. Konieczne jest właściwe ustalenie kierunku i możliwości jego działania. Tego jednak w wielu miejscach zabrakło.

więcej

16.05.2010 Ochrona Zdrowia - Prawa Rynku a Prawa Człowieka

Adam Sandauer:

Funkcjonowanie wielu funduszy zdrowia zamiast obecnego monopolisty NFZ, powinno poprawić dostęp społeczeństwa do leczenia. Niezależne finansowanie ochrony zdrowia przez kilku płatników, powinno być mechanizmem promującym najlepsze placówki i najlepszych ubezpieczycieli. Mechanizmy wolnego rynku mogą przestać być traktowane jako dogmat i powinny stać się narzędziem ochrony interesu społecznego.

Wielu twierdzi iż prywatyzacja placówek w połączeniu z dopłatami obywateli do leczenia jest najlepszym rozwiązaniem bo zapewni poprawę poziomu opieki medycznej. Oczywiście zapewni - ale komu?

Warto ocenić to co stało się ze stomatologią. Po cichu, sprawnie ograniczono publiczną opiekę dentystyczną. Powstały setki prywatnych dobrych i drogich gabinetów. Dentyści leczą wspaniałym sprzętem, bezbolesne plomby zasychają migiem i nie straszą kolorem.
Jest i druga strona medalu. Ceny za usług są prawie równe w całym kraju. Rynku czy konkurencji obniżającej ceny nie widać. Czyżby zmowa korporacyjna? Przy wszystkich pozytywnych aspektach prywatyzacji stomatologii: obecnie Polska jest na na jednym z czołowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o próchnicę.

więcej

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGZ Oddzial w Bialymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN