Wydarzenia i informacje

dla poszukujących publikacji ze starej strony internetowej,
lub poprawiających nie działające linki: 

Została przebudowana strona internetowa Stowarzyszenia Primum Non Nocere.  Archiwalne pliki znalazły się w folderze www.sppnn.org.pl/old  Aby stare linki umieszczone na innych stronach internetowych, nadal funkcjonowały, uruchomiliśmy przekierowania gdzie tylko dostrzegliśmy nie dzialajacy link. Czasem jednak nalezy samodzielnie zmienić adresowanie, dodając do ścieżki dostępu nazwę katalogu old. Np. nie działający już link: www.sppnn.org.pl/ksiazka/w1.htm  ma obecnie adres: www.sppnn.org.pl/old/ksiazka/w1.htm  ( tu funkcjonuje przekieroeanie )

01.11.2017 Pan Bartłomiej Ł. Chmielowiec Rzecznikiem Praw Pacjenta

Po odwołaniu w grudniu ub. roku pani Barbary Kozłowskiej, po 10 miesiącach, dn. 30 października,  bezpośrednio przed Świętem Zmarłych. ogłoszo decyzje o powołaniu nowego Rzecznika Praw Pacjenta. Został nim pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec. Poprzedniego Rzecznika, p Barbarę Kozłowską. premier powołał tez  po wielu miesiacach oczekiwania. Decyzję ogłoszono w dniu gdy aresztowano Romana Polańskiego, więc to nie powołaniem Rzecznika zająły się  media. Przypadek.... Jakim była Rzecznikiem Pani Barbara Kozłowska, wszyscy widzieliśmy.

Komentarze (0) więcej

30.10.2017 zmarł Waldemar Potarzycki

W sobotę 29 października, zmarł  Waldemar Potarzycki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i wieloletni

przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Odszedł człowiek wielkiego serca i bezinteresowny działacz społeczny.

Cześć Jego pamieci.  

więcej

18.06.2017 Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ... Co z solidaryzmem społecznym ?

Minister Radziwiłł przygotował projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Projekt sankcjonuje możliwość  komercyjnego leczenia, nie tylko w spółkach, lecz we wszystkich placówkach publicznej ochrony zdrowia. Takie  działania, budzą od dłuzszego czasu znaczne wątpliwości i kontrowersje. Powoduje to obawa iż  w publicznych szpitalach, będą mieć priorytet zamożni prywatni pacjenci i ze wykonamy kolejny krok ograniczający zakres leczenia finansowanego z powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.....

 

 

Komentarze (1) więcej

30.04.2017 Adam Sandauer: Dlaczego nie ubiegam się o funkcję Rzecznika Praw Pacjenta ?

Wobec odwołania Pani Barbary Kozłowskiej z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta i ogłodszenia naboru kandydatów do konkursu na ten urząd, padają pytania,  dlaczego ponownie się nie zgłosiłem? Wyjaśniam i przypominam, osiem lat temu, gdy powstawał urząd, przeszedłem konkurs, ale Premier powołał urzędnika Ministerstwa Zdrowia. Osiem lat temu...

Komentarze (0) więcej

09.02.2017 Światowy Dzień Chorego - 11 lutego 2017 roku

Zbliża się kolejny Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji, Stowarzyszenie Primum Non Nocere przekazuje ocenę sytuacji w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Komentarze (0) więcej

23.01.2017 Skandal, Mnisterstwo Zdrowia nie konsultuje z nami nowelizacji ustawy o prawach pacjenta

Trafił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Prawach Pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta. Zdumiewa i oburza ze Ministerstwo Zdrowia, pominęło konsultowanie ze Stowarzyszeniem Primum Non Nocere projektu tej nowelizacji.

Do teraz, mimo iż Stowarzyszenie wielokrotnie nie zgadzało się z ministerstwem, uczestniczyło we wszelkich pracach związanych z tą ustawą

Komentarze (0) więcej

27.07.2016 Czy Ministerstwo zamierza zlikwidować urząd Rzecznika Praw Pacjenta ?

Przypominam, gdy Prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku odmówił podpisania szeregu ustaw zdrowotnych przygotowanych przez PO, na proœbę Stowarzyszenia podpisał, jako jedna z nielicznych ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która powołała ten urząd.

więcej

03.05.2016 Apel o 1% podatku dochodowego na leczenie chorego dziecka 2016

Tak jak w latach ubiegych, apel o dar 1% podatku dochodowego na leczenie ciężko chorego dziecka,
córki działacza Stowarzyszenia

więcej

10.03.2016 Światowy Dzień Chorego 2016 roku Ocena sytuacji po wyborach dobra zmiana

Z okazji Światowego Dnia Chorego 2016, Ocena sytuacji w systemie ochrony zdrowia po wyborach - dobra zmiana

więcej

12.12.2015 Cała władza w ręce Rady Lekarskiej ! Polska obywatelska czy korporacyjna?

Siedemnaście lat temu, pierwszym dokumentem powstającego Stowarzyszenia Primum Non Nocere ( wówczas Stowarzyszeniem Obrony Pacjentów ) był apel do Prymasa, Prezydenta, Parlamentarzystów i Rządu RP.

Informowaliśmy społeczeństwo o losie poszkodowanych, drukując apel w tysiącach ulotek i wyklejając w postaci plakatów. Apelowaliśmy o pomoc dla tych którzy ucierpieli w natępstwie błędów i wypadków medycznych, apelowaliśmy o publiczny, a nie o korporacyjny, nadzór nad Służbą Zdrowia.

Komentarze (0) więcej

17.07.2015 Stowarzyszenie nie weźmie udziału w spotkaniu u Rzecznika Praw Pacjenta dn. 16 czerwca 2015 r

Stowarzyszenie nie weźmie udziału w spotkaniu organizowanym z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta dn. 16 czerwca br. Spotkanie ma służyć nawiązaniu współpracy Rzecznika z organizacjami społecznymi. Jest ono organizowane po sześciu latach istnienia urzędu, gdy traci poparcie układ polityczny który powołał Rzecznika. Spotkanie i nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi odbywa się po wyborach, w wyniku których odchodzi dotychczasowy prezydent RP, bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi i w czasie destabilizacji rządu RP. Stowarzyszenie ocenia to, jako próbę tworzenia środowiska dla obrony urzędu i dotychczasowego kierunku i sposobu jego działania. Kierunku którego Stowarzyszenie nie popierało.

więcej

18.02.2014 Światowy Dzień Chorego 2014r. ocena sytuacji w Polsce

Zbliża się kolejny Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji, Stowarzyszenie Primum Non Nocere przekazuje ocenę sytuacji w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Niestety, widać że sytuacja nie jest dobra. Doniesienia medialne ciągle informują o dramatycznych sprawach, które poruszają społeczeństwo. Te najbardziej nagłaśnione, stanowią prawdopodobnie niewielki ułamek wszystkich tragedii, których doświadczają ludzie w kontaktach ze służbą zdrowia. Wielu chorych, po prostu nie ma ani siły, ani środków, by komukolwiek się poskarżyć, czy próbować walczyć o swoje prawa.

Za to coraz mocniej są widoczne organizacje, mające reprezentować pacjentów prowadzone przez profesjonalnych menagerów,  reprezentujących jednorodne grupy chorych. Otrzymują dotacje koncernów farmaceutycznych domagając się refundacji leków, otrzymują dotacje unijne i administracji publicznej. Władze mają społecznego partnera, którego same sobie wyhodowały i sponsorują, wraz z koncernami farmaceutycznymi. Pojawiają się jednak pytanie, na które każdy powinien sobie indywidualnie odpowiedzieć: w jakim zakresie, głos takich organizacji jest  głosem świadczeniobiorcy ( pacjenta ), a w jakim, służy koncernom, władzy i korporacjom zawodowym ? Czy zawsze, lub kiedy, te interesy są zbieżne ?

więcej

Bank i Numer Konta:

98 2030 0045 1110 0000 0390 6180
BGZ Oddzial w Bialymstoku

 

Wpłaty i pomoc od organizacji i ludzi dobrej woli wymienione są w dziale "podziękowania". jednakże prawie całą
działalność finansujemy z datków i składek tych, którzy sami potrzebują pomocy. jest to kropla w morzu potrzeb.
Jeśli możecie państwo nas wesprzeć, prosimy o choćby najdrobniejszą wpłatę na działalność stowarzyszenia.

© 2017 SPPNN