Zdarzenie medyczne - postępowanie przed komisją?

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

kacper
Posty: 3
Rejestracja: 3 sie 2014, o 19:54

Zdarzenie medyczne - postępowanie przed komisją?

Post autor: kacper » 4 mar 2015, o 08:34

Witam,

Czy mógłbym prosić o informację jak w szczegółach wyglada postępowanie przed Komisja ds Zdarzeń Medycznych ? Zastanawiam się czy przed wezwaniem szpitala do przedstawienia wyjaśnień komisja ocenia zasadność zgłoszenia czy po prostu jakby z automatu prosi szpital o wyjaśnienia?
Co następuje po tym jak szpital przedstawi swoje stanowisko?
Pytam bowiem chciałbym się możliwie dobrze przygotować przed kolejnymi etapami postępowania

Dziękuję bardzo za wyjaśnienia!

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: Zdarzenie medyczne - postępowanie przed komisją?

Post autor: KancelariaBFP » 26 maja 2015, o 11:47

Szanowny Panie,

Przed przesłaniem wniosku Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji sprawdza, czy wniosek spełnia warunki formalne (tzn. czy został wniesiony do odpowiedniej Komisji, w odpowiednim terminie, przez uprawnioną do tego osobę i czy został opłacony). Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, to Przewodniczący przekazuje wniosek kierownikowi podmiotu leczniczego oraz ubezpieczycielowi (jeśli podmiot leczniczy jest ubezpieczony), którzy mają obowiązek zająć stanowisko w sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska). Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie okoliczności w nim wskazanych oraz wysokości odszkodowania.

Następnie wyznaczane jest posiedzenie, o którym zawiadamia się m.in. osobę składającą wniosek. Podczas rozprawy przewodniczący składu orzekającego przedstawia zwięźle przedmiot wniosku, jego uzasadnienie oraz twierdzenia i dowody znajdujące się w aktach sprawy, a następnie strony przedstawiają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strona może - aż do zamknięcia posiedzenia - przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.

Jeśli Komisja przesłuchuje wielu świadków albo zasięga opinii biegłych, to w sprawie oczywiście może odbyć się kilka posiedzeń. Po przeprowadzeniu dowodów (zeznania świadków, opinie biegłych) i udzieleniu głosu stronom przewodniczący zamyka posiedzenie. Komisja po naradzie wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem. Postępowanie przed Komisją powinno zakończyć się w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale w praktyce trwa czasem wielokrotnie więcej.

Od takiego orzeczenie przysługuje stronom rodzaj odwołania - możliwość wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas sprawą zajmuje się Komisja w innym, również czteroosobowym składzie.

Jolanta Budzowska, radca prawny

ODPOWIEDZ