udostępnienie danych wraż,iwych w dokumentacji medycznej osobie nieupowaznionej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowo

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

jatamach
Posty: 1
Rejestracja: 6 cze 2015, o 15:58

udostępnienie danych wraż,iwych w dokumentacji medycznej osobie nieupowaznionej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowo

Post autor: jatamach » 6 cze 2015, o 16:07

Witam
Proszę o informację i odp na pytanie:
Czego mogę domagać się od Niepublicznego Zakłdau opieki Zdrowotnej , w której to placówce rejestratorka udostępniładokumentację medyczną ( hostoria choroby, jednostki chorobowe , na które się leczę, zażywane leki itp ) osobie nieupoważnionej, Nadmienię, że Rzecznik Praw Pacjenta dopatrzył się : naruszył Pana prawo jako pacjenta do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , Jednocześnie wskazuję, że zakres przedmiotowego postępowania został rozszerzony o art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym w celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w rozdziale 7 ww. ustawy oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Zgodnie z przysługującym prawem wskazałem Rzecznikowi również, że W związku z naruszeniem zasad dotyczących ochrony mojej dokumentacji medycznej następczo, w mojej ocenie, doszło również do naruszenia prawa pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji związanych z leczeniem Całość materiału dowodowego wskazuje również na złamanie tego prawa i wnoszę o ponowna analizę sprawy i uwzględnienie, że doszło do złamania prawa pacjenta do zachowania informacji związanych z leczeniem , które to informacje były zawarte w mojej dokumentacji z leczenia udostępnione osobie nieupoważnionej.

Dziękuję za informację

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: udostępnienie danych wraż,iwych w dokumentacji medycznej osobie nieupowaznionej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zd

Post autor: KancelariaBFP » 12 sie 2015, o 11:11

Szanowny Panie,

na drodze postępowania cywilnego może Pan domagać się od placówki medycznej zadośćuczynienia za naruszenie wskazanych przez Pana praw pacjenta jako dóbr osobistych korzystających z ochrony prawnej.
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c.
Przykłady wyroków zapadłych w sprawach dotyczących naruszenia praw pacjenta znajdzie Pan tutaj:
http://bf.com.pl/odszkodowania/kategoria/116?t=prawa-pacjenta

Może Pan także złożyć skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na przedmiotową placówkę medyczną z uwagi na bezprawne udostępnienie Pana wrażliwych danych osobowych. W takim postępowaniu może Pan domagać się wszczęcia i przeprowadzenia kontroli, wszczęcia stosownego postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień oraz nakazania przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

kancelaria BF (Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni)

ODPOWIEDZ