Lekarz jako świadek

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: Lekarz jako świadek

Post autor: KancelariaBFP » 25 maja 2015, o 15:48

Szanowny Panie,
Ma Pan prawo uzyskać pełną dokumentację medyczną z procesu leczenia Pana w związku z wypadkiem. W celu uzyskania pełnej dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek o jej udostępnienie, wzór znajduje się na stronie: http://bf.com.pl/odszkodowania/proces-dochodzenia-odszkodowania-0
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacja indywidualna pacjenta powinna zawierać m.in. oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie
(nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis).
Jeśli zgłosił Pan podbicie na Policji lub w Prokuraturze i wskazał, kto był świadkiem pobicia, to odpowiednie organy ścigania powinny wezwać te osoby na przesłuchanie. Nie wiem, o jakim rodzaju procesu w sądzie Pan mówi ? postępowanie karne jest prowadzone przez organy ścigania i jeśli w toku postępowania przygotowawczego Policja lub Prokurator zbiorą wystarczające dowody to Prokurator wniesie akt oskarżenia do Sądu przeciwko sprawcy pobicia. Prokurator samodzielnie popiera akt oskarżenia w Sądzie a Pan może zgłosić się do procesu jako oskarżyciel posiłkowy (odpowiednie oświadczenie należy złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu na rozprawie głównej).

W toku postępowania karnego może Pan wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionego przestępstwa.

Niezależnie od postępowania karnego, jeśli nie zostanie w jego toku zgłoszone powództwo cywilne, można domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy w postępowaniu cywilnym. Trzeba będzie wtedy udowodnić, że pomiędzy zdarzeniem a szkodą istnieje adekwatny związek przyczynowy (w takim wypadku kluczowy byłby wyrok w postępowaniu karnym orzekający o winie oskarżonego).

Jolanta Budzowska, radca prawny

ODPOWIEDZ