Sąd w Izbie Lekarskiej

Tu opisane jest czemu ma służyć forum, jak i zasady udzielania porad przez profesjonalistów

Moderator: KancelariaBFP

paloma
Posty: 1
Rejestracja: 30 paź 2013, o 07:08

Sąd w Izbie Lekarskiej

Post autor: paloma » 30 paź 2013, o 07:19

Moja sprawa jest prowadzona przez rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Izbie Lekarskiej. obecnie doszło do postawieniu zarzutów lekarzom i rozpocznie się Sad lekarski. Moja prośba i pytanie jest : Czy mam szansę na jakiegoś adwokata z urzędu ? Czy istnieje jakaś organizacja która mogłaby "przydzielić " mi taka osobę nieodpłatnie - nie jestem zamożną osobą i wygląda na to, że sama nie podołam adwokatowi , którego wynajęli oskarżeni lekarze. gdzie mogę się zwrócić o pomoc?

KancelariaBFP
Posty: 179
Rejestracja: 6 lut 2012, o 14:35

Re: Sąd w Izbie Lekarskiej

Post autor: KancelariaBFP » 29 lis 2013, o 09:38

Szanowna Pani,

Zasady oraz tryb działania Sądów Lekarskich określa ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. W sprawach prowadzonych przez Sąd Lekarski stronami postępowania są pokrzywdzony, obwiniony lekarz oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej (który sprawuje funkcję oskarżyciela).

Pokrzywdzony może ustanowić maksymalnie dwóch pełnomocników spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

Ustawa z nie reguluje kwestii ustanowienia pełnomocnika z urzędu, ale należy w tym zakresie stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) - art. 112 ust. 1 wspomnianej ustawy w kwestiach nieuregulowanych odsyła do przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (k.p.k.), z kolei art. 89 k.p.k w sprawach dotyczących pełnomocnika odsyła do stosowania przepisów k.p.c.)

Zgodnie z treścią art. 117 § 2 k.p.c. można domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, w tym celu konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem o wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego oświadczenia, z którego wynika, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny


Pokrzywdzony nie ponosi kosztów sądowych związanych z prowadzonych postępowaniem, bowiem nawet jeśli lekarz zostanie uniewinniony lub postępowanie zostanie umorzone, to zgodnie z § 46 ust. 6 Uchwały Krajowego Zjazdu lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich koszty takiego postępowania ponosi Skarb Państwa.

Jolanta Budzowska, radca prawny

ODPOWIEDZ