Izby Lekarskie
wprowadzają w błąd opinię publicznąPowołując się na prezesa naczelnego sądu lekarskiego, doc. Romualda Krajewskiego, Polityka w numerze 12/2001 r. ( działajaca kopia publikacji na web archive ) podała iż :
"W 1999 r do sadów lekarskich wszystkich instancji wpłynęły 303 sprawy. Zapadło 231 orzeczeń -21 postępowań umorzono, 86 oskarżonych uniewinniono, 94 ukarano upomnieniem , 29 naganą, 3 zawieszono w prawach wykonywania zawodu. Nikogo nie pozbawiono tego prawa."
Dane dotyczące ilości wyroków Sądów Lekarskich wydanych w latach 1998 i 1999 dostępne były niegdyś na serwerze Izb Lekarskich pod adresem www.nil.org.pl/nsl/biuletyn/nr2_3/biul2_3-11.html.
.

Czytając tekst Polityki można naiwnie pomyśleć iż 126 lekarzy, ponosi kary za popełnione błędy. Nic jednak bardziej mylnego.

By poprawić rzeczywistą skandaliczną statystykę, Izby Lekarskie przekazują opinii publicznej jako ilość skazanych lekarzy, sumę wszystkich prawomicnych i nieprawomocnych orzeczeń. Tak z pierwszej jak i drugiej instancji sądów lekarskich. Ponieważ sądy korporacyjne mają dwie instancje, znaczna część orzeczeń pierwszej instancji jest zaskarżana.
Oczywiście opinia publiczna nie jest informowana jaka część z wymierzonych kar się uprawomocnia...

W ten sposób orzeczenie kary w drugiej instancji, często liczone jest dwa razy ( wyrok I instancji + wyrok II instancji ). Lekarz uniewinniony przez naczelny sąd lekarski, jeśli był wcześniej skazany przez sąd okręgowy, dodaje do tej statystyki jeden wyrok.
Można by pójść dalej. Bez kłopotu uda się mieć aż tylu skazanych (w pierwszej instancji), ile wniesiono oskarżeń, a jednocześnie prawie nikogo kto ponosiłby jakąś karę. Wszystkich przecież da się uniewinnić przez sąd drugiej instancji. Prawie tak dobra sytuacja była w 1998 roku. Wówczas żądne z orzeczenia sądów lekarskich pierwszej instancji się nie uprawomocniło. W drugiej zaś instancji orzeczono zaś tylko 19 niekorzystnych dla lekarzy wyroków.

W tym samym okresie czasu wpływa do Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej prawie 2000 skarg rocznie. Tylko ok. 15 % kończy się wniesieniem oskarżenia. Zazwyczaj ma miejsce odmowa wszczęcia dochodzenia bądź umorzeniem postępowania.
Te dane dostępne były dostępne niegdyś na serwerze Izb Lekarskich pod adresem www.nil.org.pl/nsl/biuletyn/nr2_3/biul2_3-8.html.

Manipulowanie statystyką ma długą tradycję w naszym państwie. Czyżby redakcja Polityki o tym nie wiedziała, gdy przekazywała społeczeństwu materiał przesłany przez Izby Lekarskie?
Izby Lekarskie wykasowały ze swego serwera dane dotyczące orzeczeń Sądów Lekarskich i sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Motywów możemy się tylko domyślać.
W tej sytuacji postanowiliśmy na naszym serwerze umieścić pliki które znajdowały się niegdyś na serwerze Izb Lekarskich a które przezornie wcześniej zarchiwizowaliśmy. Są one dostępne pod adresami:
www.sppnn.org.pl/old/IZBYLEK/statystyka/st_sl98_99.htm
www.sppnn.org.pl/old/IZBYLEK/statystyka/st_roz99.htmPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ