List wysłany do setek osób związanych ze Stowarzyszeniem


Warszawa 20.09.2000 r


Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

List ten rozsyłamy do wszystkich członków stowarzyszenia, jak i do tych osób które pisały do nas lub wyrażały chęć włączenia się w nasze dziania .
Dn. 11.09.2000 organizowaliśmy wiec - debatę pod hasłami "Uzdrowić Wymiar Sprawiedliwości; Osądzać Błędy Lekarskie; Pomagać Poszkodowanym". Rozesłaliśmy zaproszenia do sztabów wyborczych kandydatów do urzędu Prezydenta RP. Chcieliśmy by kandydaci przedstawili swe programy pomocy dla ofiar błędów lekarskich.
Jesteśmy przekonani iż bez istotnych zmian w przepisach prawa, nasze działania nie mogą odnieść skutku. Do tego konieczne jest zaangażowanie polityków.
Na wiecu, pojawił się tylko chwilę, rzecznik prasowy pana Dariusza Grabowskiego. Inne komitety wyborcze nie raczyły przysłać przedstawicieli. Zamiast debaty z ludźmi którzy pretendują do rządzenia Polską, zgromadzonych kilkadziesiąt osób podzieliło się między sobą opowieściami o nieszczęściach. Przy kompletnym braku zainteresowania polityków, losem ofiar błędów lekarskich, wiec zamienił się w pikietę protest.
Grupa poszkodowanych przez cztery dni pozostawała w oplakatowanych samochodach na Krakowskim Przedmieściu.. Stowarzyszenie zwróciło się do Premiera J. Buzka z prośbą o podjęcie rozmów dla omówienia możliwości realizacji zgłaszanych postulatów. Do rozmów nie doszło.
Wobec złego stanu protestujących, braku zaplecza sanitarnego, braku wcześniejszego przygotowania do długotrwałego protestu, po czterech dniach zakończyliśmy utrzymywanie pikiety.
Dziś widać iż pod hasłem tworzenia "państwa prawa" rozmontowano wymiar sprawiedliwości i pomoc dla ludzi. Zamiast "państwa prawa", mamy "pogodę dla bogaczy". Solidarność społeczną zamieniono na znieczulicę.
Stowarzyszenie utrzymując się z datków i skupiające okaleczonych, ciężko chorych ludzi, nie jest w stanie zorganizować protestu na taką skalę jak związki zawodowe finansowane składkami pracowników. Władze państwa pokazały iż nie interesuje ich skala nieszczęść ludzi a liczą się tylko z siłą. Ponieważ na taką skalę protestu nie jesteśmy w stanie przygotować, podjęliśmy inne działania.
Spora ilość telefonów do sztabów wyborczych powinna dać efekty. Od 28 września kilkaset osób z całej Polski rozpoczęło dzwonienie.
Należy przypomnieć osobom chcącym sprawować i sprawującym władzę, iż urzędy to nie tylko diety czy zaszczyty, lecz obowiązki wobec społeczeństwa.
Zwracamy się z prośbą o włączenie się w rozpoczętą akcję, dzwonienie do sztabów kandydatów na urząd Prezydenta RP i zadawanie kilku pytań. Powinny one dotyczyć programu pomocy dla ofiar błędów lekarskich, działania wymiaru sprawiedliwości i stosunku do postulatów stowarzyszenia. Należy żądać publicznego przedstawienia stanowiska kandydata w tych sprawach.
Poniżej numery telefonów:

Andrzej Olechowski
sztab 0 22-- 827 00 71; 827 01 07; 520 57 58; 520 57 59
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 605122380

Tadeusz Wilecki
sztab 0 22--826 68 05
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 90217357

Jan Łopuszański
sztab 0 22--840 45 75
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 601289661; 0, 601289660

Marian Krzaklewski
sztab 0 22--622 51 40
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 601616699; 0, 601588583; 0, 601646093; 0, 608448472

Aleksander Kwaśniewski
sztab 0 22--625 78 58; 625 76 09, 625 76 26
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 602250356

Jarosław Kalinowski
sztab 0 22--620 87 41
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 602444606

Jan Olszewski
sztab 0 22--625 32 82
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 502523227; 0, 601850478

Andrzej Lepper
sztab 0 22-- 629 32 90, 629 21 90
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 605104745

Piotr Ikonowicz
sztab 0 22--626 20 54
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 602575886

Janusz Korwin-Mikke
sztab 0 22--826 74 77, 826 46 42
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 501194401

Lech Wałęsa
sztab 0 22--629 13 29; 622 22 20; 622 56 33
b. prasowe ( lub pełnomocnik)
kom. 0, 606949966

Bogdan Pawłowski
sztab 0 61 851 98 91

Dzwinić należy przez kilka dni. Telefonowanie rozpoczynamy 28 września o godz 11:00. Zakończyć je planujemy 5 października.
W imieniu własnym jak i stowarzyszenia, z góry dziękuję za pomoc.Adam Sandauer

POWROT DO STRONY GLOWNEJ