Światowy Dzień Chorego 11 luty 2004 r
Polska Państwem Prawa ?

Doświadczenia ostatnich lat wskazują iż organizowanie, bez znacznych pieniędzy, demonstracji na które przychodzi kilkaset osób niezależnie od tego jak ciężko okaleczonych, na władzy nie robi wrażenia ( władze liczą się z tymi którzy mają pieniądze lub mogą coś zdemolować ).

Z tych przyczyn, zamiast demonstracji postanowiliśmy rozpocząć comiesięczne debaty na ulicach Warszawy pod wspólnym hasłem "Polska państwem prawa?". Wiodący temat debat będziemy ustalać na bieżąco...

Z okazji Światowego Dnia Chorego, rozpoczynamy debaty 11 lutego 2004. Pierwsza z nich poświęcona będzie funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach o błędy lekarskie i pozostawianiu poszkodowanych własnemu losowi.

Zapraszamy wszystkich poszkodowanych, także w sprawach nie medycznych, w których sprawca unika odpowiedzialności bo tak długo prokuratury prowadziły postępowanie że odpowiedzialność za przestępstwo, uległa przedawnieniu w śledztwie. Zapraszamy tych których sprawy cywilne ciągną się latami, i którym w praktyce uniemożliwiono dochodzenia swoich praw. Zapraszamy wszystkich którzy ucierpieli w wyniku niewłaściwego działania wymiaru sprawiedliwości.
Planowany czas trwania debaty 2 - 3 godzin. Rozpoczynamy dn. 11.02.2004 r. o godz. 13:30 na pl. na Rozdrożu w Warszawie. Ponieważ Światowy Dzień Chorego jest świętem kościelnym, wcześniej o godz. 12:00 w kościele p.w. Św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży w Warszawie, odprawiana będzie Msza Święta w intencji wszystkich chorych i w intencji Stowarzyszenia. .

Zwracamy się do organizacji społecznych i osób prywatnych o udział i współorganizowanie publicznych debat o funkcjonowaniu prawa i stanie naszego państwa

Demokracja i wolność nie rodzą się mocą ustaw. Swe źródło i mają w ludziach. Apatia, bezsilność, emigracja wewnętrzna powodują rządy korupcji i nie jawnych układów.

- Nie funkcjonuje wymiar sprawiedliwości;
- Znikają zabezpieczenia socjalne, opieka medyczna;
- Dziś mamy "pogodę dla bogaczy", a biedny czy chory może zdechnąć.

Mamy nadzieję iż te wiece czy debaty poświęcone działaniu państwa nie skończą się na kilku spotkaniach lecz nasza inicjatywa wrośnie na stałe w życie społeczne tworząc warszawski hyde park. Kolejne spotkania powinny być coraz liczniejsze ponieważ ludzie uczestniczący w poprzednich debatach będą będą o nich mówić przekazując informację o następnym spotkaniu ( 11 każdego miesiąca godz.13:30 )

Ci którzy kolejno sprawują władzę, o społeczeństwie przypominają sobie na czas składania obietnic wyborczych, by ich po raz kolejny oszukiwać.

Od tej chwili 11 każdego miesiąca o godz 13:30 spotykać będziemy się na pl. Rozdrożu w Warszawie i prowadzić debaty pod wspólnym hasłem "Polska państwem prawa?"

Planujemy udostępnić możliwość zabierania głosu przechodniom.
Organizacje które chcą być współorganizatorami kolejnych debat prosimy o
kontakt
Wszystkich chcących pomóc w przygotowaniach merytorycznych i organizacyjnych debat prosimy także o
kontakt

Nasza inicjatywa nie jest wymierzona przeciwko nikomu, jest otwarta dla wszystkich i wynika z troski o los ludzi i funkcjonowanie państwa.

Kolejne spotkania 11 marca, 11 kwietnia, 11 maja ... i.t.d...

Prosimy o pomoc w wyklejaniu plakatów na 11 lutego. Plakat można wydrukować z tego miejsca, powiększyć na ksero do formatu A3 i wykleić w swojej okolicy.


Jeśli chcesz się z nami skontaktować wyślij e-maila na adres sop11@wp.pldalej do stron SPPNN