INFORMACJA O PRZEBIEGU PROTESTU

14 marca 2001 r.

(kolejne obietnice rządu,
zobaczymy czy tym razem dotrzymają danego słowa)
14 bm. Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere" organizowało protest. Przed Sejm RP przybyło około 200 osób z całego kraju.
Delegacja Stowarzyszenia została przyjęta w Kancelarii Prezydenta RP przez panią minister Barbare Labude. Uzyskalismy deklaracje poparcia dla inicjatyw Stowarzyszenia zmierzajacych do zapewnienia pomocy ofiarom bledów lekarskich.
Uzgodniono iż rozmowy będą kontynuowane przy udziale zespołu doradców pani minister. Nastapi to na poczatku przyszłego miesiaca. B. Labuda zadeklarowała iż zwróci się do ministra zdrowia z apelem o pilne podjęcie działań dla udzielania pomocy ofiarom błedów lekarskich.
Po zakonczeniu rozmów w Kancelarii Prezydenta RP ok godz. 16 uczestnicy manifestacji, których pozostało ok. 100 osób przeszli pod Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. Rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami Rzadu RP. Ze strony rzadowej w rozmowach uczestniczyli:

min. Teresa Kaminska, szef zespołu doradców premiera;
min. Maciej Musiał, szef Kancelarii Urzedu Rady Ministrów;
min. Andrzej Ryś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
W czasie spotkania przedstawiciele Rzadu RP zadeklarowali:

1.Wznowienie prac zespolu Ministerstwa Zdrowia (w ciagu 1 tygodnia), który wczesnej we wspólpracy ze stowarzyszeniem, zajmował się pomocą dla osób poszkodowanych;
2. przeprowadzenie szybką drogą rzadową takiej nowelizacji ustawy o Izbach Lekarskich, by zapewnić pełne prawa strony poszkodowanym, przed sądami lekarskimi.
3. zwrócenie się do Ministra Finansów dla przeanalizowania możliwosci wprowadzenia obowiazkowych ubezpieczeń od złych nastepstw leczenia, bez dochodzenia winy lekarza (model szwedzki)
4. zwrócenie się do Prezesa ZUS by osoby które w nastepstwie błedów lekarskich nie mogły pracować i opłacać składek, miały możliwość otrzymania renty specjalnej.
Po zakonczeniu rozmów o godz 19 -ej min. Maciej Musiał i min. Andrzej Ryś wyszli do pozostajacych przed gmachem URM osób (okolo 40 osób).

Protestujący zaapelowali by plakatowanie miast i demonstracje prowadziły nie tyko do deklaracji ze strony władz panstwa, ale do takich działan które zlikwiduja konieczność organizowania protestów.
Szef Kancelarii Premiera oświadczył iz naciski spoleczne są tym elementem działań w demokratycznym państwie który mobilizuje wladze do prowadzenia koniecznych zmian.
O godz. 19:20 ostatni protestujacy opuścili dziedziniec Kancelarii URM.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ