Apel o Ustanowienie Prawa Międzynarodowe
Dla Ofiar Błędów Lekarskich
Zwracamy się do obradujących w Warszawie dn. 26 i 27 czerwca, przedstawicieli rządów i narodów świata, zwracamy się do społeczności międzynarodowej, o utworzenie praw gwarantujących bezwarunkową i natychmiastową pomoc medyczną dla tych, którzy ucierpieli w następstwie błędów lekarskich, wypadków medycznych czy innych złych następstw niewłaściwego leczenia.
Chronienie lekarza nie może odbywać się kosztem ukrywania popełnionych błędów, ponieważ zagraża to zdrowiu i życiu ofiary.
Każdy, którego stan zdrowia po leczeniu jest gorszy niż mogłaby to uczynić sama nie leczona choroba, winien mieć zapewnioną i finansowaną pomoc medyczną dla usunięcia następstw błędu. Środki na to powinny być zapewniane ze źródeł publicznych, bądź przez obowiązkowe ubezpieczenia bądź przez budżet państwa.
Niedopuszczalne jest wymaganie od ofiary by przed podjęciem leczenia i uzyskaniem na nie środków, musiała udowadniać przed sądem iż naruszono procedury medyczne. Takie degradujące postępowanie narusza podstawowe zasady Deklaracji Praw Człowieka (art.5). Winno zostać ono potępione i zakazane.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ