Załączniki przesłane wraz z pismem do Prezydenta RP

opis operacji z 94 r.

badanie emg 94 r. gdy zaczęły się komplikacje
( zdiagnozowano tęzyczkę)

dokument z poznańskiej kliniki
( opisane zszycie odciętego męśnia rylcowo gnykowego)

USG szyi i barku 95 r.
( opisane znaczne uszkodzenia mięsni )

tomografia szyi i barku 96 r.
(radiolog widzi brak części mięśnia czworobocznego barku )

badanie emg 99 r..
(opisane uszkodzenia nerwów splotu ramiennego)

rezonans magnetyczny szyi i barku 00 r.
(radiolog widzi brak części mięśnia czworobocznego barku i uszkodzenia innych mięśni)

badanie emg 01 r.
(opisany brak szeregu mięśni barku)

RTG kręgosłupa 02 r.
(znaczne uszkodzenia kręgosłupa)

USG szyi i barku 02 r.
( widoczne znaczne uszkodzenia mięsni )

powrót do listu
do Prezydenta RP

powrót do strony głównej SPPNN

wynik badania tomografii komputerowej obrazujący rozdarcie mięśnia czworobocznego powstałe w następstwie rehabilitacji prowadzonej w czasie trwania tężyczki