Strony SPPNN

 

 
 
 

Wzór wniosku dowodowego. 
Miejscowość, data
 
Sąd Rejonowy (lub Okręgowy) w (miejscowość)
 
Wydział Karny
 
(podać dokładny adres)

 

 

oskarżyciel posiłkowy(lub powód cywilny):

(podać imię, nazwisko i adres)

Sygnatura Akt (podać numer, który znajduje się w zawiadomieniu o przesłaniu do sądu przez prokuratora aktu oskarżenia)

Wniosek dowodowy

Zwracam się o dopuszczenie dowodu z zeznań następujących świadków:

1) (podać imię i nazwisko, adres)

2) (podać imię i nazwisko, adres)

Wyżej wymienieni świadkowie mogą zaświadczyć na okoliczność:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


(podpisać się)

 

Opracowanie gfx/internetowe:
(c)Procent 2001