Strony SPPNN

 

 
 
 

Wzór wniosku oskarżyciela posiłkowego. 
Miejscowość, data
pokrzywdzony:
Sąd Rejonowy (lub Okręgowy) w (miejscowość)
(imię, azwisko, adres)
Wydział Karny
 
(podać dokładny adres)

 

Sygnatura Akt (podać numer, który znajduje się w zawiadomieniu o przesłaniu do sądu przez prokuratora aktu oskarżenia)

 

Oświadczenie
o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

W związku z wniesieniem przez Prokuraturę Rejonową w

(podać pełną nazwę i adres)

aktu oskarżenia w sprawie o sygnaturze akt (podać numer)

przeciwko (podać imię i nazwisko oskarżonego)

oskarżonego o (podać o co go prokurator oskarża)

tj. o przestępstwo z art. ........................ oświadczam, że jako pokrzywdzony chcę występować w niniejszej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

(podpis)

 

Opracowanie gfx/internetowe:
(c)Procent 2001