Porady Prawne

Tu znajdują się informacje i porady prawne dotyczące spraw o błędy lekarskie
-Karta Praw Pacjenta
-postępowanie karne, cywilne, administracyjne, RPO i Rzecznicy Praw Pacjenta przy Kasach Chorych
-wzory pism i pozwu

Informacje o składaniu skarg do instytucji prawa międzynarodowego;
-Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu
-Wysoki Komisarz ONZ d/s przestrzegania Praw Człowieka

Jeśli prokuratura umorzy postępowanie karne, lub sąd oddali pozew
tylko na podstawie orzeczenia Izby Lekarskiej, do zażalenia warto dołączyć kopię pism:
1. prof. A. Zielińskiego który jako RPO występował do min. zdrowia o zmianę
zasad działania korporacyjnego wymiaru sprawiedliwości.

str.1 pisma ; str.2 pisma; str.3 pisma; str.4 pisma
2. Janusza Niemcewicza b. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który w piśmie do Stowarzyszenia informuje iż korporacyjny wymiar sprawiedliwości nie jest uprawniony do orzekania w sprawach cywilnych czy karnych
str.1 pisma; str.1 pisma
zazwyczaj to skutkuje

Jeśli sąd nie uwzględni wniosku o zwolnienie z kosztów
to w zażaleniu warto powołać się na art.15 załącznika do

zaleceń Rady Ministrów Rady Europy
i dołączyć kopię tego dokumentu.

Stowarzyszenie nie prowadzi spraw ani nie reprezentuje poszkodowanych przed sądam. Samodzielnie tym mogą się zajmować współpracujący z nami prawnicy.
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest wywieranie presji dla zmiany prawa.

Przepisy prawa w internecie

Akty prawne, wyszukiwarka - Sejm RP
Polski Serwer Prawa - Lex
Serwis prawniczy Domu Wydawniczego ABC