Warszawa 02.02.99 r.


Pan
Wojciech Maksymowicz
Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

Dn. 11.12.98 r, podpisany został dokument, który doprowadził do zawieszenia protestu prowadzonego przez Stowarzyszenie Obrony Pacjentów w budynku Ministerstwa. Uzgodniono rozpoczęcie rozmów z udziałem mediatorów. Mimo wielokrotnych monitów z naszej strony, przez okres siedmiu tygodni, Ministerstwo nie znalazło czasu dla ich rozpoczęcia.
Nie jest naszą wolą "podgrzewanie atmosfery" przy trwającym konflikcie władz państwa z anestezjologami. Ministerstwo Zdrowia jak i cała Służba Zdrowia powołane są jednak po to by służyć pacjentom, bardziej niż lekarzom. Na to zaś czasu i chyba także chęci, brakuje.
Informuję że jeśli w ciągu najbliższych 14 dni Ministerstwo nie rozpocznie oczekiwanych przez nas rozmów, uznamy że warunki podpisanego dn. 11.12.98 r dokumentu zostały złamane.


Z poważaniem

dr Adam Sandauer
(prezes SOP)


do wiadomości:

1 Premier Jerzy Buzek.
2 Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej Jan Lityński.
3 Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Stanisław Grzonkowski.POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ