Warszawa, 02.09.98 r.


Pan dr hab.
Wojciech Maksymowicz
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

Wczorajsze spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia z panią Aurelią Ostrowską, nie spełniło naszych oczekiwań. Pani Pełnomocnik, będąca prawnikiem, przedstawiła propozycje opiniowania prac legislacyjnych przygotowywanych przez Ministerstwo. Nie uchylamy się od tego. Podkreślamy jednak iż jest to wysoce nie wystarczające. Taka współpraca, nie rozwiąże pilnych i bolesnych problemów z którymi zwróciliśmy się do Ministerstwa. Opiniowanie aktów prawnych nie zastąpi koniecznej szybko pomocy ludziom. W trakcie naszego pierwszego spotkania, zaakceptował Pan propozycję, powołania osoby do stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem dla niesienia pomocy ofiarom błędów medycznych. Zamiast tego mamy pełnomocnika do konsultacji prac legislacyjnych.
Zawieszenie przez nas nagłaśniania spraw związanych z błędami medycznymi i złym funkcjonowaniem Służby Zdrowia, wynikało z chęci współpracy bez uciekania się do prasy. Wiele tygodni braku konstruktywnych działań jak i wczorajsze spotkanie zdają się przeczyć takiej możliwości. Za propozycję opiniowania prac legislacyjnych Ministerstwa, nie zrezygnujemy z zasadniczego celów dla których działa Stowarzyszenie. Jest nim szybkie i skuteczne uzyskiwanie pomocy dla ofiar błędów medycznych. Wierzyć pragniemy że podjęte zostaną działania zgodne z ustaleniami z naszego pierwszego spotkania, jaki wynikające i z wcześniejszych moich rozmów z pana pełnomocnikiem dr. W. Serafinem.Z poważaniem

Adam SandauerPOWRÓT DO PISMA

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ