Warszawa 6.04.99 r.


Pan Maciej Piróg
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


Szanowny Panie Ministrze,

Od połowy listopada ub. roku przekazywaliśmy pani Aurelii Ostrowskiej pełnomocnikowi ministra, dziesiątki skarg i próśb o pomoc od osób poszkodowanych w następstwie błędów medycznych. Do teraz żadna z przekazanych spraw nie została ostatecznie i pozytywnie załatwiona. Zazwyczaj stowarzyszenie nie jest informowane przez panią pełnomocnik o podejmowanych działaniach. Pani pełnomocnik dla osób poszkodowanych stała się nie uchwytna.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o informacje w następujących sprawach.
1. Jaki będzie dalszy los przekazanych pani Ostrowskiej spraw? W szczególności pragniemy się dowiedzieć ile czasu jeszcze mają czekać na pomoc, ciężko chore czy okaleczone osoby?
2. Czy na tą pomoc mogą liczyć?
3. W związku z opisanym postępowaniem pani Aurelii Ostrowskiej, wstrzymaliśmy uznając za bez celowe przekazywanie jej dalszych, napływających do nas skarg osób poszkodowanych. Zwracam się o powołanie innej, autentycznie funkcjonującej drogi dla pomocy, zgłaszającym się do nas poszkodowanym. Prosimy o pilną informację z kim i w jaki sposób stowarzyszenie ma się kontaktować na bieżąco w tych sprawach.
Jednocześnie informuję Pana, prosząc o pomoc, iż w mojej własnej sprawie nie zostały podjęte żadne skuteczne działania. Od kilku lat, po błędach lekarskich, mam uszkodzony kręgosłup i cały szereg mięśni barku i szyi. Obecnie odmawia mi się pomocy lekarskiej. W tej sprawie skieruję do Pana w najbliższych dniach odrębne pismo, będące listem prywatnej osoby a nie dokumentem Stowarzyszenia.

Licząc na pomoc w załatwieniu tych pilnych i bolesnych spraw, łączę wyrazy szacunkudr Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ