Warszawa 7.09.1999 rokPan Andrzej Ryś
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


Szanowny Panie Ministrze,

Mimo iż zwracam się do Pana w sprawie osobistej, korzystam z upoważnienia otrzymanego od władz Stowarzyszenia, by występować w imieniu organizacji.
Jak Panu wiadomo, w następstwie źle przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, doprowadzono do znacznych uszkodzeń mojego barku i szyi. Bez potrzeby i wbrew zasadom, prof. Andrzej Kxxxx, odciął przyczepy mięśni od kości gnykowej. Przemieszczona krtań rozdarła szereg innych okolicznych mięśni. Doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Wówczas A. Kxxxx odmówił mi pomocy lekarskiej.
Istnieje dość szeroką dokumentacja zaistniałych uszkodzeń Część z tej dokumentacji, przekazana została Panu wraz z moim listem prywatnym.
Fakt odcięcia przez A Kxxxx mięśni ujawniony został podczas prowadzonych poza Warszawą, reoperacji. Natomiast prof. Axxxxxx Kxxxx, bez skrupułów próbował ukryć to co uczynił. Ten lekarz, by uniknąć odpowiedzialności za popełniony błąd, skazał mnie na kalectwo.
Dysponujemy kopiami pism A Kxxxx dotyczącymi przeprowadzonego przez niego zabiegu.. Jego informacje, stoją w rażącej sprzeczności ze stanem faktycznym opisanym w trakcie działań naprawczych. Wobec wcześniejszego ukrywania popełnionego błędu, działania naprawcze podjęte zostały zbyt późno.
Całą dokumentację dotyczącą sprawy możemy udostępnić.
Należy dodać iż występowanie do korporacyjnego wymiaru sprawiedliwości, pozbawione jest jakichkolwiek szans powodzenia. W klinice kierowanej przez A.Kxxxx, zatrudniony jest prezes Naczelnego Sądu Lekarskiego. Jego zaś brat, brał udział w nieszczęsnym zabiegu operacyjnym.
Wobec osobistej przyjaźni, prof. Axxxxxx Kxxxx, powołany został przez min. W. Mxxxxxxxxxxx na stanowisko Krajowego Specjalisty w dziedzinie laryngologii. Pełni tą funkcję do teraz. Ze względu na jego haniebną, opisaną powyżej postawę, zwracamy się do kierownictwa Resortu Zdrowia o odwołanie A. Kxxxx z pełnionej funkcji Krajowego Specjalisty.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ