Warszawa 13.09.99 r.


Pan Andrzej Ryś
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


Szanowny Panie Ministrze,

Jesteśmy przekonani iż opinia stowarzyszenia dotycząca dokumentacji medycznej, może pomóc w pracach nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Dlatego tez pozwalam sobie przesłać nasze sugestie.
Gdy wydarzy się tragedia czy ktoś popełni błąd, obecne zasady sporządzania i przechowywania dokumentów medycznych umożliwiają wszelkie przeróbki i fałszerstwa. Zanim rozpocznie się postępowanie sądowe lub prokuratorskie, do dokumentów mają dostęp wszyscy lekarze. Sporządzone dokumenty nie mają żadnych zabezpieczeń uniemożliwiających przeróbki, wymiany lub uzupełnienia.
Proponujemy rozważenie następujących metod zabezpieczających:
1. wprowadzenie obowiązku zakreślania pustych miejsc w dokumentacji (uniemożliwi to dopisywanie czegokolwiek na raz sporządzonym dokumencie)
2. wprowadzenie obowiązku uzyskania kontrasygnaty pacjenta lub jego rodziny, na każdej stronie ważniejszych dokumentów (uniemożliwi to wymianę sporządzonego dokumentu )
3. wprowadzenie blankietów ścisłego zarachowania, które posłużą do zapisywania wyników badań i tworzenia innej dokumentacji (uniemożliwi to zniszczenie bez śladu niewygodnego dokumentu)
Gdy dojdzie do nieszczęścia, obecnie funkcjonujące zasady prowadzenia dokumentacji, powodują trudności dowodowe przed sądem, a następnie przegrywanie spraw przez znaczna część ofiar błędów lekarskich.
Ciężko chorzy lub okaleczeni ludzie, pozostają bez środków na leczenie czy nawet na życie. Natomiast zakłady opieki zdrowotnej, które z powodu popełnianych błędów, powinny zostać zamknięte, doprowadzają do kolejnych tragedii.
Mamy nadzieję że wprowadzana nowelizacja rozporządzenia zmieni obecna sytuację.


Adam SandauerPOWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ