Warszawa 17. 04. 99 r.
Pan
Maciej Piróg
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


Szanowny Panie Ministrze,

Po zawieszeniu protestu prowadzonego w grudniu ub. r przez nasze stowarzyszenie, odbyło się dn. 12. 03. 99 r spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere z władzami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Było ono prowadzone przy udziale mediatorów, Panów Posłów Jana Lityńskiego i Stanisława Grzonkowskiego.
Ustalony został wówczas termin następnego spotkania dla kontynuowania rozmów na 21. 04. 99 r. Proszę o przekazanie nam informacji o miejscu i godzinie spotkania.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)


do wiadomości:

1. Poseł J. Lityński, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Socjalnej
2. Poseł S. Grzonkowski, przewodniczący Sejmowej Komisji ZdrowiaPOWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ