Warszawa 22.09.99 rok


Pani Franciszka Cegielska
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej


Zgodnie z naszą rozmową, przesyłam Pani Minister dokument przedstawiający dorobek korporacyjnego, lekarskiego wymiaru sprawiedliwości. W czasie naszego spotkania wspominałem, iż nosimy się z zamiarem przygotowania takiego opracowania i przekazania wszystkim parlamentarzystom. Zostało to właśnie zrobione.
Niestety nie udało się rozpocząć tej akcji wcześniej, tak jak zamierzaliśmy. Na przeszkodzie stanęły codzienne problemy organizacyjne i oczywiście brak środków finansowych. Do tego dochodziła obawa że nasze działania mogłyby być nie zauważone wobec awantur i demonstracji Leppera czy OPZZ, planowanych na 24 września
Załączony do tego listu dokument, wysłany został także do setek osób w kraju, które zgłosiły się do naszego stowarzyszenia. Zwróciłem się do każdego z nich o powielenie dokumentu i rozpowszechnienie go w okolicach swego zamieszkania.
Zaczynam zauważać że, po części w wyniku naszych działań, wszechwładza korporacji lekarskiej zaczyna już budzić powszechną niechęć. Istotnym jest zachowanie ścisłego rozróżnienie pomiędzy haniebnym dorobkiem korporacji, a ciężką pracą wielu uczciwych lekarzy.POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ