Warszawa 25.11.99 r.


Pan dr Andrzej Ryś
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo ZdrowiaKilka tygodni temu uzgadnialiśmy iż stowarzyszenie przedstawi swoją opinię i ewentualne propozycje dotyczące nowelizowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
Proponujemy wprowadzenie dodatkowych zapisów w par. 12.1.1.a do 12.1.1. d, w par 16.3.1 i 2 i w par 52.5.
Propozycje dotyczące par 12 i 16 mają na celu uniemożliwienie dokonywania zmian w zakończonej już historii choroby. Ten dokument będąc przechowywanym w archiwum szpitala, jest dostępny dla wszystkich lekarzy. Zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian są istotne w wypadku gdy jakaś sprawa trafia do sądu, po błędzie popełnionym w leczeniu. Ponieważ wszelkiej dokumentacji urzędowej przysługuje domniemanie prawdziwości, należy tworzyć ją i przechowywać tak by uniemożliwić jakiekolwiek przeróbki czy wymiany kartek. Proponujemy prowadzenie historii choroby na kartach, będących drukami ścisłego zarachowania i podpisywanie wszystkich tych kart przez pacjentów.
Zaproponowane uzupełnienie par 52 umożliwi dostęp do dokumentów medycznych , w przypadku śmierci pacjenta, jego następcom prawnym. Takie zasady obowiązują w całym prawie cywilnym i administracyjnym. Sądzimy iż jest to wystarczająca podstawa by także taki zapis znalazł się w rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji medycznej.
W załączeniu przesyłamy trzy strony - fragmentu projektu rozporządzenia które zawierają proponowane przez nas uzupełnienia. Nasze propozycje zaznaczone są kolorem czerwonym.

Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ