Warszawa 28.grudnia 1998 rok


Sz. Pan
poseł Stanisław Grzonkowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Sejm RP


Szanowny Panie Przewodniczący

Chciałbym wyrazić wdzięczność za to iż podjął się Pan mediacji pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Stowarzyszeniem. Zdajemy sobie sprawę z ogromu problemów i pracy, która spiętrzyła się na koniec roku 1998 przed wprowadzeniem reformy Służby Zdrowia. Z tej przyczyny nie podejmowaliśmy działań by rozpoczynać rozmowy jeszcze w grudniu br. Proponujemy ustalenie terminu na początek stycznia 1999 roku.
Wdzięczny będę za poświęcenie mi czasu i przyjęcie mnie by przedstawić Panu, skale i rodzaj problemów z którymi się spotykamy.
Nie wchodząc w szczegóły pragnę poinformować, iż szacujemy liczbę ofiar błędów medycznych na nie mniejszą niż 8000 tyś osób. Pociąga to tragedię i degradację podobnej ilości polskich rodzin. Gdy dochodzi do konfliktu pacjent - lekarz i jeśli konflikt ten przybiera formę sądową czy administracyjną pacjent "karany" jest przez środowisko. Odmawia mu się pomocy lekarskiej...
Przesyłam do Pana wiadomości, nasze pismo z dn. 28.12.98 pismo skierowane do dyr. Jerzego Serafina. Dotyczy ono ustalenia terminu rozpoczęcia mediacji.
Przesyłam także kilka wcześniejszych dokumentów:

W najbliższym czasie przekażemy Panu dokument zawierający nasze postulaty. Wynikają one z nie wywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia ze złożonej dn. 19. 11. 98 r deklaracji. Gdyby była ona realizowana nie istniałby konflikt ani potrzeba mediacji.
Najprostszą i najpewniejszą metodą kontaktu jest mój telefon domowy xx xxxxxx lub telefon komórkowy 0 xxxxxxxxx. Telefon w siedzibie Stowarzyszenia odbieramy tylko w trakcie dyżurów w poniedziałki i piątki pomiędzy 16:00 a 19:00.
Korzystając z okazji, chciałbym w imieniu Stowarzyszenia jak i we własnym życzyć Panu wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Oby trudna, ale konieczna reforma Służby Zdrowia, odbyła się przy możliwie najmniejszych kosztach i bez wielkich konfliktów


Za Stowarzyszenie Obrony Pacjentów
Dr Adam SandauerPOWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ