Warszawa 28.12.98


Sz. Pan
dr Jerzy Serafin
Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Społecznej


Szanowny Panie Dyrektorze,

Dn. 11.12.98 r. podpisany został dokument o zawieszeniu protestu prowadzonego przez Stowarzyszenie Obrony Pacjentów. Uzgodniono powołanie mediatorów do prowadzenia rozmów.
Z powodu uruchamiania reformy Ubezpieczeń Zdrowotnych, ostatnie dni roku 1998, są okresem trudnym dla Ministerstwa. Dlatego nie występowaliśmy do teraz o rozpoczęcie rozmów. Podjęliśmy decyzję o przełożeniu tych spraw na początek roku 1999.
Proponujemy ustalenie terminu na pierwsze dni stycznia, dogodne dla biorących udział w rozmowach. Dokładny czas i miejsce i najprościej będzie uzgodnić telefonicznie, po konsultacjach z mediatorami.
Ponieważ mediatorzy są parlamentarzystami, właściwym terminem może być dzień poprzedzający lub dzień po obradach Sejmu RP.
Dla sprawnego przebiegu spotkania, prześlemy w najbliższym czasie, mediatorom i Panu nasze postulaty.
Nie wchodząc w szczegóły, przypominam że nasz protest a tym samym postulaty są wynikiem braku realizacji lub opieszałości w wywiązywaniu się z obietnic złożonych w deklaracji Ministra Zdrowia z dn. 19.11.98.

Łączę wyrazy szacunku

Dr Adam Sandauer

do wiadomości:

1. Pan poseł Stanisław Grzonkowski, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.
2. Pan poseł Jan Lityński przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznejPOWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ