Warszawa 29. 03. 99 r.Pani
Franciszka Cegielska
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej


Szanowna Pani Minister,

W związku z powołaniem Pani na stanowisko Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, pragniemy złożyć gratulacje i życzyć sukcesów. Powodzenie Pani misji, w trudnych chwilach wprowadzania reformy Służby Zdrowia, jest zasadniczym elementem bezpieczeństwa socjalnego i stabilizacji naszego państwa.
Objęcie urzędu Ministra Zdrowia przez administratora, stanowi przełom w zarządzaniu Służbą Zdrowia. Interes społeczeństwa jest związany z publiczną przejrzystością i obiektywizmem podejmowanych decyzji. Wymaga to nadzoru sprawowanego nie tylko przez środowisko usługodawców jakimi są lekarze. O takie rozwiązanie, jako pierwsze, apelowało nasze stowarzyszenie. Pani wcześniejsze sukcesy, doświadczenie i osobisty autorytet, dają wiarę w skuteczność wprowadzanych zmian.
Wśród spuścizny nieszczęść poprzedniego okresu, pozostała grupa pilnych spraw, nie załatwionych do teraz. Jest to problem szybkiej i skutecznej pomocy dla ofiar błędów medycznych.
Zwracamy się do Pani Minister z prośbą o pilne przyjęcie delegacji naszego stowarzyszenia. Pragniemy złożyć osobiście gratulacje i życzyć sukcesów. Chcielibyśmy omówić formy współpracy, pomocy ludziom, deklarując jednocześnie chęć wsparcia, przeprowadzanej reformy Służby Zdrowia.

Licząc na osobiste spotkanie, łączę wyrazy głębokiego szacunku

dr Adam Sandauer
(prezes stowarzyszenia)POWRÓT DO PISM

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ