Warszawa 25.06.99 rok

APEL O POMOC HUMANITARNĄ SKIEROWANY DO WŁADZ UNII EUROPEJSKIEJ, NARODÓW I RZĄDÓW EUROPY

Jesteśmy organizacją reprezentującą tych, którzy stali się ofiarami błędów lekarzy. W Polsce ma miejsce okrutny proceder tuszowania takich nieszczęść. Dzieje się to kosztem zdrowia czy życia poszkodowanego. By ukryć fakt popełnienia błędu lub bronić lekarza od odpowiedzialności, ofiarę pozostawia się bez pomocy.
Na skuteczne i szybkie działanie wymiaru sprawiedliwości nie ma co liczyć. Przy obowiązujących u nas regulacjach prawnych i silnej solidarności korporacji lekarskiej, w Polsce przed sądem lekarskim, pacjent nie wygrywa (ilość wygranych spraw w 1998 r. to tylko 1,4% wniesionych skarg).
Bez szans na powrót do zdrowia, ofiara błaga urzędy państwowe o ratunek. Bez efektu.
Z czasem, problem rozwiązuje się sam drogą naturalną....
Takie rozwiązywanie spraw poszkodowanych, odbywa się przy cichej aprobacie władz państwa. Nasze stowarzyszenie wielokrotnie zwracało się do rządu RP o ratunek dla ludzi czy też o rozpoczęcie prac dla zmiany przepisów prawa. Bojąc się kolejnego konfliktu z lobby lekarskim, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, problemu nie chce zauważać.
Mimo wielu naszych protestów, ciężko chorym czy okaleczonym ludziom nie pomaga się nadal. Trudno o większe okrucieństwo.
W Polsce ustawicznie łamany jest zapis art. 5 Deklaracji Praw Człowieka. Dzieje się to w czasie gdy Polska stara się o przyjęcie w poczet państw członków Unii Europejskiej. Zwracamy się do władz i społeczeństw Europy o pomoc humanitarną dla ofiar polskiej Służby Zdrowia:

Dysponujemy szeroką dokumentacją opisanego przez nas haniebnego procederu. Do tego apelu dołączamy dla przykładu krótki opis losu pięciu osób. W każdej chwili przedstawić możemy setki listów innych poszkodowanych, błagających bezskutecznie o pomoc.

za stowarzyszenie
dr Adam SandauerPOWROT DO LISTÓW

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ