Warszawa 19.01.2001r.

 

OŚWIADCZENIE

 

Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta z Tarnowa podejmuje od dość dawna próby podszywania się pod działania naszej organizacji. Z tego powodu w 1999 roku byliśmy zmuszeni zmienić wcześniejszą nazwę "Stowarzyszenie Obrony Pacjentów", ponieważ była ona zbyt podobna do nazwy lekarskiej organizacji kierowanej przez dr Frankowicza (informację o tym można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.sppnn.org.pl/arch/wzebr/uchwala2.htm ). Przyjęliśmy nazwę: Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere (przede wszystkim nie szkodzić-z łac. przysięgi Hipokratesa)
Organizacja z Tarnowa powstała kilka lat przed naszym stowarzyszeniem. Nie podjęła nigdy walki o zmianę prawa, które nie daje żadnych szans ofiarom błędów lekarskich.
Bardzo dobrze funkcjonowała i funkcjonuje nadal przy obowiązujących obecnie przepisach.
Dochodzą do nas informacje, iż żona dr Frankowicza ma firmę sporządzającą odpłatnie opinie i zaświadczenia lekarskie, zaś "działalność społeczna" jej męża służy naganianiu klientów dla zwiększania obrotów. O innych osiągnięciach czy choćby próbach działań podejmowanych przez stowarzyszenie z Tarnowa dla zmiany nieprzychylnego dla pacjentów prawa, nie słyszeliśmy.
Do czasu rozpoczęcia przez nas w 1998 r protestów, problem popełniania błędów przez lekarzy w świadomości publicznej nie istniał.
Wczoraj TVN emitowała program poświęcony Stowarzyszeniu Obrony Praw Pacjenta z Tarnowa
Należy oczywiście cieszyć się, iż TVN emituje programy poświęcone błędom lekarskim. Stacja telewizyjna oczywiście może jako gościa zapraszać, kogo zechce. Program jednak zatytułowano: "przede wszystkim nie szkodzić", w programie zaś wielokrotnie powtarzano łaciński zwrot "primum non nocere". Oczywiście nie mamy monopolu na hasło Primum Non Nocere. Jest to jednak nazwa naszej organizacji. Używanie jej w tytule programu poświęconego innej organizacji stanowi dezinformację a ponadto jest podszywaniem się pod nasze działania. Każdy powinien występować pod własną nazwą i mieć pozycję wynikającą z własnego dorobku.