Stowarzyszenie Pacjentów

00 465 Warszawa
Primum Non Nocere
http//:www.sppnn.org.pl

ul. 29 Listopada 10a / 8
tel. 0601546347

e mail: sppnn@sppnn.org.pl


Warszawa 20.10.2001 r.

Pan prof. Mariusz Łapiński
Minister Zdrowia

 

W imieniu własnym jak i Stowarzyszenia, pragnę złożyć gratulacje z okazji objęcia przez Pana Profesora urzędu Ministra Zdrowia. Pozostało wiele tragicznych spraw nie załatwionych przez poprzedni rząd. Wdzięczny będę i proszę o przyjęcie naszej delegacji tak dla osobistego złożenia gratulacji jak i omówienia problemu pomocy poszkodowanym w następstwie błędów i wypadków medycznych.

Pragnę złożyć deklarację współpracy w przygotowywaniu zmian prawa medycznego, tak by bez zbędnych konfliktów gwarantowało pomoc tym którzy ucierpieli. Sprawą najwyższej wagi, nie cierpiącą zwłoki jest zapewnienie obecnie szybkiego leczenia tym wszystkim którzy cierpią i wegetują bez pomocy.

 

  dr Adam Sandauer
  prezes Stowarzyszenia