OŚWIADCZENIE


Nasilający się konflikt między Ministerstwem Zdrowia, Kasami Chorych, a Związkiem Zawodowym Anestezjologów jest przyczyną zapaści opieki zdrowotnej. Dziś, dobro pacjenta traktuje się jako element przetargu w konflikcie o pieniądze. W efekcie sporów, dochodzi do nie udzielania pomocy lekarskiej i zagrożeń zdrowia i życia.
Prawo do ochrony zdrowia zawarte jest w art. 68 Konstytucji. Nie jest ono respektowane. Na Ministrze Zdrowia spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia realizacji, gwarancji zawartych w Ustawie Zasadniczej.
Ministerstwo natomiast twierdzi, iż od początku bieżącego roku, przestało być stroną w tej sprawie. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia nie poczuwa się do obowiązku zapewnienia respektowania Konstytucyjnych praw obywateli, budzi się wątpliwość czy potrzebne jest istnienie tego urzędu.
Stowarzyszenie Obrony Pacjentów apelowało wielokrotnie o zmianę formy nadzoru państwa nad działaniami Służby Zdrowia. Nadzór winien być sprawowany przez menagerów czy polityków, a nie przez lekarzy. Apelujemy o rozpoczęcie prac dla likwidacji Ministerstwa Zdrowia w obecnej formie.
Obowiązki właścicielskie czy założycielskie Ministerstwa Zdrowia, winny zostać przekazane Ministerstwu Płacy i Opieki Socjalnej.
Równolegle konieczne jest powołanie przez Sejm RP urzędu Rzecznika Pacjenta, który byłby gwarantem realizacji konstytucyjnych praw do opieki zdrowotnej.NASTĘPNE OŚWIADCZENIE

POWRÓT DO OŚWIADCZEŃ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ