Nieporozumienie, czy manipulacja dla posad i tworzenia pseudoreprezentacji społecznej?

Przekazujemy do wiadomości publicznej, treść opinii na temat projektu nowej ustawy zdrowotnej, która przesłana została do ministerstwa zdrowia. Zwracam uwagę iż projekt ustawy przygotowywany był w okresie gdy M.Balicki nie pełnił funkcji ministra. Co będzie dalej zobaczymy....


Projekt ustawy znajduje się na serwerze internetowym ministerstwa zdrowia pod adresem:
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ustawa_so_zdrow_23072004.rtf

Zdumiewa wpisywanie do projektu ustawy Federacji Konsumenta jako jedynej organizacji społecznej która w imieniu pacjentów, ma być reprezentowana w Radzie Funduszu. Czy jest to nieporozumienie, czy też świadoma manipulacja dla uzyskania posad i jednoczesna próba tworzenia pseudoreprezentacji społecznej?
Federacja Konsumentów pierwsze widoczne działania związane z ochroną zdrowia, podjęła w 2004 roku, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego gdy ministerstwo zdrowia zostało zobligowane do stworzenia nowego projektu ustawy.

Tak jakby uzgodnionym celem było stworzenie podstaw do obsadzenia Funduszu własnymi ludźmi.
Poniżej treść opinii przesłanej ministerstwu zdrowia:
------------------------------------------------------------------------------
Zapis art. 99 par.1 pkt.2 projektu ustawy określa iż w skład Rady Funduszu, wchodzą 3 osoby desygnowane przez Federację Konsumentów:
www.federacja-konsumentow.org.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
Zgodnie z całym zapisem art. 99 ustawy, to stowarzyszenie, będzie jedyną organizacją społeczną reprezentowaną w Radzie Funduszu. Ponadto, będzie to najliczniej licznie reprezentowana grupa ze wszystkich zasiadających w składzie Rady Funduszu.

Przy obowiązującym prawie, pacjent korzystający ze świadczeń finansowanych przez NFZ nie jest konsumentem, ponieważ nie zawiera on umowy kupna -sprzedaży. Z tej przyczyny np. Powiatowi Rzecznicy Konsumenta nie kontrolują tych świadczeń medycznych. Z tej samej przyczyny Federacja Konsumentów nie działała na polu opieki zdrowotnej. ( prostuję: powinno być: przez lata, do teraz nie działała )
Od biedy, przy takiej konstrukcji prawnej, jako jeden konsument zbiorowy, może być traktowany NFZ

Chcąc zapewnić wpływ organizacji pozarządowych na politykę NFZ i na zabezpieczenia zdrowotne w kraju
( zgodnie z zaleceniami rady Ministrów Rady Europy: http://www.sppnn.org.pl/Re/rec.htm ) ,
należałoby w składzie Rady Nadzorczej Funduszu umieścić osoby desygnowane bądź przez Radę Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) bądź przez organizacje reprezentujące pacjentów ( nie tylko konsumentów - prywatnych pacjentów płacących za usługi).
Najlepiej by było zapewnić reprezentację wszystkich tych grup.