W związku z brakiem środków finansowych Stowarzyszenia, w związku z moją osobistą decyzją o zaprzestaniu ustawicznego dokładania do działań organizacji, siedziba Zarządu Generalnego Stowarzyszenia Primum Non Nocere ma odcięty dopływ energii elektrycznej. Ponadto nie opłacone są rachunki za lokal - siedzibę ( ok 37 m. kw. ) i za telefon. Długi wynoszą obecnie ok. 3 tys. zł. W takiej sytuacji nie może być mowy o prowadzeniu szerszej działalności.

Podtrzymując moje oświadczenie z dn.04.06.2004 r. przypominam iż Kongres Stowarzyszenia, który planowany jest na jesień ( prawdopodobnie wrzesień ), podejmie dalsze decyzje co do losów organizacji.

Mimo trudnej sytuacji, do tego czasu, dyżury będą prowadzone w poniedziałki w godz. 16 - 19 w naszej siedzibie w Warszawie przy ul 29 listopada 10a/8.

Stowarzyszenie nigdy nie zatrudniało i nie zatrudnia żadnych pracowników, zaś członkowie Stowarzyszenia wszelkie prace wykonywali społecznie. Przypominam iz Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji, zaś swą
działalność finansowało ze składek członkowskich i datków ludzi dobrej woli. Obecnie sciągalność składek członkowskich spadła prawie do zera, zaś datków prawie nie ma. Oświadczam iż jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, będę w czasie Kongresu wnioskować o rozwiązanie Stowarzyszenia lub o zawieszenie jego
działalności.

Jeśli Stowarzyszenie zostanie rozwiązane, zadłużenie wynikające z nie płacenia rachunków telefonicznych , opłat za elektryczność i wynajm lokalu zobowiązuje się pokryć z oszczędności rodzinnych.
Strona internetowa nie będzie uaktualniania i jako świadectwo sytuacji w Polsce, zostanie zarchiwizowana i przeniesiona na jakiś darmowy serwer.
Jeśli Stowarzeyszenie nie zostanie zlikwidowane i będzie działać nadal, problemy finansowe rozwiązywane będą przez nowe władze.

Tym z Państwa, którzy uwarzają iż Stowarzyszenie powinno istnieć nadal, przypominam numer naszego konta, prosząc oczywiście o darowizny i datki:

Bank i numer konta: 83 1020 1068 0000 1102 0000 3186 PKO BP VI oddz. w Warszawie

Oczywiście po raz kolejny proszę także o włączenie się w działalność.