Od dn. 15.04.2005r. Zarząd Generalny Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere,  przestał posiadać siedzibę.
Bezpośrednią przyczyna było zadłuzenie lokalu, które wyniknęło tak z wielokrotnego odmawiania nam jakichkolwiek dotacji,
z nie opłacania składek członkowskich, jak i z mojej decyzji o zaprzestaniu dofinansowywania organizacji z prywatnych oszczędności.
Ze wzglęu na znaczne zadłużenie, lokal przy ul 29 listopada w Warszawie został oddany do dyspozycji władz samorządowych.
Zadłuzenie które pozostało wynosi obecnie prawie 5 tys zł.
Decyzja o oddaniu lokalu była realizacją uchwały Kongresu Stowarzyszenia z dn 5 grudnia 2004 r.
37 metrowy, lokal wynajmowany był od władz stolicy wg stawki 10 zł/ m2 + koszt mediów. W zimie dawało to sumę ok 650 zł/miesięcznie

Adam Sandauer