subject:
prywatne opinie lekarskie - dowodem sądowym?

Message boddy:
Wobec nagłaśniania przez tygodnik Angora w publikacjach pt. Polski Pacjent, Stowarzyszenia
Obrony Praw Pacjenta z siedzibą w Tarnowie, kierowanego przez dr. R. Frankowicza oświadczamy i przypominamy
iż organizacja ta nie jest częścia i ma nic wspólnego ze Stowarzyszeniem Pacjentów Prim. Non Nocere.

Przypominamy iż prywatne opinie lekarskie sporządzane przez firmę Pani Prezesowej Frankiewiczowej i zlecane
przy społecznej działalności męża, mają znikomą wartość w postępowaniach sądowych. Nie są dowodem,
ponieważ opinia lekarska jest dowodem tylko wtedy gdy jej wykonanie było zlecone przez sąd, a biegły
został oficjalnie uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej za świadczenie nieprawdy.
Opinie te nie są też dowodem z zeznań swiadków przy których błąd popełniono.
Opinie te nie wnosza wiele do sprawy sądowej, wnoszą pewno dużo do budżetu rodziny Pana Prezesa.
Przypominamy też iż lekarze nie maja uprawnień by prowadzić sprawy sądowe za poszkodowanych.

Prowadzono niegdyś postępowanie karne przeciw R. Frankiewiczowi w zwiazku ze sprzedwaniem opinii.
Mimo iż został uniewinniony, bo w.g. Sądu ludzie mają wiedzieć co kupuja, uzasadnienie wyroku jest
druzgocące. Zwróciliśmy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z zapytaniem czy możemy je ujawnić.
Czy możemy je ujawnić, nadal nie wiemy. Ujawniamy za to odpowiedź Prezesa Sądu, która sama jest opinia o
działalnosci Państawa Frankowiczów i o wartości dowodowej prywatnych opinii pisanych przez ich firmę:
http://www.sppnn.org.pl/min_zdr/2/Frank/sso.htm
Organizacje społeczne stały się niestety narzędziem łatwego wyciągania pieniedzy.

A.M.Sandauer

Nasze wczesniejsze oswiadczenia zwiazane z działalnoscia R. Frankowicza:
z dn. 8. 12. 00 r:
http://www.sppnn.org.pl/min_zdr/2/Frank/osw2.htm

z dn. 18. 01. 01 r:
http://www.sppnn.org.pl/min_zdr/2/Frank/osw1.htm

z dn. 15.12. 01 r:
http://www.sppnn.org.pl/min_zdr/2/Frank/osw3.htm