Apel

Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere apeluje by w walce o zarobki nie posuwano się do ograniczania dostępu społeczeństwu do leczenia. Działanie to, narusza zapisane w Konstytucji (art.68), prawo równego dostępu do leczenia finansowanego ze środków publicznych.
Obecnie natomiast ograniczony jest dostęp do leczenia, w tych obszarach kraju, gdzie trwają protesty lekarzy.Dziś chory obywatel ma mniejszy dostęp do opieki zdrowotnej niż kilka miesięcy temu. Z powodu protestów są ewakuowane oddziały szpitali:
http://wiadomosci.onet.pl/1563833,11,item.html
http://wiadomosci.onet.pl/1563739,11,,,,,4974,itemspec.html

Recepty są wypełniane tak by nie mogły być realizowane:
http://wiadomosci.onet.pl/1563912,11,item.html

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zakazuje zaprzestania pracy tam gdzie takie działanie może narażać zdrowie czy życie ludzkie.
Przypominam iż art. 58 Konstytucji zakazuje działań organizacji które prowadzą do ograniczania praw gwarantowanych przez Ustawę Zasadniczą ( w tym także równego dostępu do leczenia).

Oczywiście każda grupa zawodowa może walczyć o podwyżki. Powszechnie wiadomo że zarobki pielęgniarek są b. małe i znaczna większość społeczeństwa popiera postulaty zwiększenia zarobków tej grupy. Mimo upływu lat nie zrealizowano zapisów tzw. ustawy 203.

Niezależnie od tego hańbą jest że chorzy ludzie stają się zakładnikami w walce o pieniądze.

dn. 1.07.2007r.

Adam Sandauer
Przewodniczacy Stowarzyszenia