Warszawa 22. 02. 99 r.


Pan
Zbigniew Goszczyński
Prokurator Wojewódzki
Warszawa


Wniosek

Zwracamy się do Pana o podjęcie czynności opisanych w art. 36 par. 1 ustawy o związkach zawodowych z dn. 23 maja 1991 r, w celu uniemożliwienia tych działań Związku Zawodowego Anestezjologów, które powodują naruszenie praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji.

Uzasadnienie

Związki zawodowe, mogą walczyć o zarobki pracowników. Musi się to jednak odbywać bez łamania podstawowych zasad funkcjonowania państwa i narażania życia czy zdrowia innych ludzi. Walka korporacji anestezjologów prowadzona dla zwiększenia zarobków nie może łamać praw obywateli zagwarantowanych Konstytucją. Art. 68 Ustawy Zasadniczej gwarantuje każdemu potrzebującemu, prawo do leczenia.
Trwający od ponad 2 miesięcy protest Związku Zawodowego Anestezjologów, sparaliżował funkcjonowanie Służby Zdrowia. Zapis art. 68 Konstytucji jest ustawicznie łamany. Powszechne są wypadki odmawiania znieczulania dla przeprowadzenia operacji, zdarza się to także w wypadku pacjentów z chorobą nowotworową. Każdy kolejny dzień zwłoki w takiej sytuacji, może okazać się dla pacjenta, wyrokiem śmierci.
Zwracamy się do Pana o wystąpienie do właściwego Sądu Rejestrowego, by podjęte zostały czynności wobec Związku Zawodowego Anestezjologów opisane w art. 36 par 1, 2 ustawy o związkach zawodowych.
W przypadku braku efektów takich działań zwrócimy się do Ministra Sprawiedliwości, by zgodnie z art. 36 par.3 wystąpił do Sądu Rejestrowego o wykreślenie ZZA z rejestru związków zawodowych.

W załączeniu przesyłam kopie dwóch pism:

Pierwsze jest listem rodziny osoby z chorobą nowotworową, która z powodu protestów lekarzy, wiele tygodni czekała na leczenie chirurgiczne. Dopiero po zainteresowaniu sprawą prasy i telewizji, przeprowadzono zabieg operacyjny.
Drugi list pochodzi od kierownika jednej z tych klinik która operuje chorych z chorobą nowotworową. Zjeżdżają się tam pacjenci z okolicznych województw. Ze względu na protest Związku Zawodowego Anestezjologów, w szpitalach we własnym województwie odmawia się im leczenia.
Pisma te, będąc dokumentem w niniejszej sprawie, są jednocześnie informacją o popełnieniu przestępstwa przez konkretnych lekarzy. Proszę więc o przekazanie ich kopii właściwemu terenowo organowi prokuratury, dla rozpoczęcia działań wynikających z KPK.


dr Adam Sandauer
(prezes SOP)POWROT DO PISM

POWROT DO STRONY GLOWNEJ