Wobec pytań, czy myślę iż postanowienia Sądu zostały kupione, odpowiadam iż powszechnie wiadomo że w Polsce, Sądy i cały wymiar sprawiedliwości są uczciwe i nie poddały się korupcji.
Nie wiem i nie sądzę by publiczne zbieranie pieniędzy, przez administratorów, odbywało się po uzyskaniu wymaganej prawem zgody ministra spraw wewnętrznych. Zebrane pieniądze nie zostały też publicznie rozliczone.
Na co poszły, nie wiem.
Jak pisali administratorzy: na obsługę tego przypadku, czyli na walkę z Inicjatywą Ustawodawczą
Sędziowie jak wiadomo w Polsce są tak uczciwi iż napewno grosza nie wzięli.