Uwaga, prosimy już nie zbierać podpisów ponieważ 14 lutego okres przeznaczony na zbireranie podpisów został zakończony.projekt ustawy format.doc format.rtf format.pdf
formularz do zbierania podpisów format.doc format.rtf format.pdf

Domagamy się powołania mocą ustawy instytucji Rzecznika Pacjenta. Organizowaliśmy konferencje prasowe, wiece i protesty. W wyniku tych nacisków w 1999 r. jako rozwiazanie przejściowe, powołano bez ustawowego okreslenia kompetencji i środków, Rzeczników przy Kasach Chorych.
Było to lepsze rozwiązanie niż żadne. Po wprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia istnieją nadal Rzecznicy. Działają bez zakresu praw, obowiązków określonych ustawą. Jedni próbują pomagać ludziom, inni mają ciepłą posadkę.

Prawa Pacjenta są ustawicznie łamane. Społeczeństwu ogranicza się dostęp do leczenia. Gdy dojdzie do popełnienia błędu lekarskiego, poszkodowani nie otrzymują pomocy, a środowisko tuszuje to co zrobiono.
Natomiast nadzór nad Prawami Pacjenta które są zasadniczym elementem Praw Człowieka nie jest poddany publicznej kontroli. Nadzór sprawuje medyczne lobby ordynatorsko profesorskie zainteresowane utrzymaniem status quo. W takich warunkach prominenci zyskali pozycję i pieniądze.
Nie ma co liczyć na to że ustawodawca (Sejm) z własnej inicjatywy zacznie zmieniać prawo dotyczące poszkodowanych pacjentów, zważywszy iż inicjatywy legislacyjne przygotowywane są przez Ministerstwo Zdrowia i "lekarska" Komisje Zdrowia w Sejmie. Nie ma tu żadnych różnic pomiedzy opcjami politycznymi.
Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Służby Zdrowia w skali państwa wymaga innej wiedzy niż ta którą uzyskują lekarze na studiach, wymaga wiedzy administracyjno-menagerskiej.
Nadzór nad Prawami Pacjenta wymaga bezstronności i uczciwości a nie chęci zysku, tuszowania błędów i utrzymywania status quo.
W państwie wielkości Polski każdego roku nie mniej niż 20 tys osób choruje lub umiera na skutek niewłaściwego leczenia. Ci którzy przeżyją błąd czesto nie otrzymują pomocy medycznej i socjalnej, ponieważ łatwiej i taniej jest tuszować to co zrobiono niż pomagać chorym czy okaleczonym ludziom. Z tej przyczyny w Polsce jest o 30% niepełnosprawnych więcej niż w sąsiadujących krajach o podobnej historii.
Parlament oficjalnie nie jest informowany o sytuacji poszkodowanych. Rzecznicy przy Narodowym Funduszu mają za niską rangę, a Minister Zdrowia nie ma ochoty...
Mimo skandali, korupcji i afer wokół systemu ochrony zdrowia, w tych nie normalnych czasach, staramy się działać normalnie.
Podejmujemy próbę zebrania 100 000 podpisów pod projektem ustawy powołującej Rzcznika Pacjenta.
Projkt ustawy o Rzeczniku Pacjnta jest podobny do obowiązującj ustawy Rzecznika Praw Dziecka.
Ze wzlędu na skalę problmu wynikającą z ilości popłnianych błędów lekarskich, sytuację w naszej Służbie Zdrowia, przwidujmy dodatkowo możliwość powołania przez Sejmiki Wojewódzkie, Regionalnych Rzczników Pacjnta.
Regionalni Rzecznicy mają określone zadania tak iż przejmą też rolę dotychczasowych Rzeczników przy Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów dla popacia obywatelskiego projektu Ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Formularz do zbierania podpisów można pobrać i wydrukować z tego miejsca .

Zbieranie podpisów popierających ustawę jest chronione prawem, a przeszkadzanie w tym jest czynem karalnym.
Przy zbieraniu podpisów należy posiadać projekt ustawy. Można go wydrukować z tego miejsca.
Wypełnione formularze prosimy przysłać listem poleconym ( bez zwrotnego potwierdzenia odbioru ) na adres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere : 00 465 Warszawa ul. 29 Listopada 10a/8

Zwracamy się z prośbą do osób które prowadzą strony internetowe o umieszczenie na nich linku do strony Komitetu Incjatywy Ustawodawczej i formularza do składania podpisów

Jeśli ktoś z Państwa chce umieścić poniższy link wraz z naszym logo

Od dn 14.02.204 r. prosimy zakończyć zbieranie podpisów

wystarczy wkleić na stronie tekst

<table width="98%">
<tr>
<td height="90" width="11%"><a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/">
<img SRC="http://www.sppnn.org.pl/grafika/logo33.gif"></a></td>
<td height="90" width="4%">&nbsp</td>
<td height="90" width="85%"><a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/"><font size=3>
<b>Od dn 14.02.204 r. prosimy zakończyć zbieranie podpisów;/b></font></a> </td>
</tr>
</table>
 

 

Zapraszamy też do dyskusji: Polska państwem prawa? Jak dalej działać?


Jeśli chcesz się z nami skontaktować wyślij e-maila na adres sop11@wp.pl


dalej do stron SPPNN