str 2 postanowienia o amneswtii wobec A.Sandauera rok 69powrót do str.1 postanowienia