Administrator strony internetowej Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców mieszczącego się w Klubie Garnizonowym przy ul. Wawrzyniaka 5 w Szczecinie. Nie wiem czy administrator został upoważniony przez Zarząd PZK do występowania w imieniu Związku i podejmowania działań dla blokowania adresu e-mail Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Adres strony internetowej ZZOT PZK adres strony internetowej www.hamradio.szczecin.pl

( dla czytelności gdzie tylko się dało, wykasowane zostały w zamieszczanych e-maialch odsyłane nam w poczcie zwrotnej teksty naszego e maila i wcześniejszej, zamieszczonej już tu korespondencji ). Poniżej korespondencja z administratorem strony internetowej


Return-Path: <postmaster@hamradio.szczecin.pl>
Delivered-To: sppnn@sppnn.org.pl
23 Nov 2003 15:43:27 -0000
23 Nov 2003 15:43:28 -0000
From: "Postmaster HamRadio" <postmaster@hamradio.szczecin.pl>
To: <sppnn@sppnn.org.pl>
Subject: Re: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych ustawe
Date: Sun, 23 Nov 2003 16:44:00 +0100

Gratuluję!

Przesyłka, która poniżej jest cytowana a której jesteście Państwo nadawcą -
na wniosek jej adresata została sklasyfikowana jako SPAM!!!

Stało się to na podstawie jednego lub kilku z poniższych uregulowań:
- Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
nr 144 z 2002 r., poz. 1204)
- Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
ujednolicony na podstawie: Dz.U. z 1993 r. nr 47, poz. 211; Dz.U. z 1996 r.
nr 106, poz. 496; Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 554; Dz.U. z 1998 r. nr 106,
poz. 668; Dz.U. z 2000 r. nr 29, poz. 356 i n i nr 93, poz.1027)
- Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz od
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr
22 z 31 marca 2000, poz. 271)
- NetEtykieta
- zasady dobrego wychowania ...

Wasz adres i/lub domena zostały wpisane do blokad antyspamowych wszystkich
serwerów pocztowych którymi administruję a ponadto zgłoszone do polskich i
światowych serwerów organizacji zwalczających spam.

Dzięki temu mogę życzyć Wam powodzenia - przy kolejnych próbach kontaktu z
adresami pocztowymi domen, którymi się opiekuję.

Jako przejaw ostatniej życzliwości potrakujcie ostrzeżenie - że prawo Unii
Europejskiej, USA, poszczególnych państw Europy i coraz mocniej polskie
prawo - intensyfikuje walkę ze spamem - karając spamerów nie tylko
dotkliwymi karami finasnowymi ale również karą więzienia.
Przełożenie na polskie prawodawstwo - to zgłoszenie Was do Prokuratury lub
co najmniej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POWODZENIA ! Spamerzy ....

Administrator.


From: "sop11" <sop11@wp.pl>
To: "Postmaster HamRadio" <postmaster@hamradio.szczecin.pl>
Subject: Re: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych ustawe
Date: Sun, 23 Nov 2003 17:58:24 +0100

Jeśli potwierdzi się to co Pan pisze zostanie skierowany wniosek do
Prokuratury o wszczęcie dochodzenia o czyn zakazany art. 19 ustawy o
wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
A.S.


From: "Postmaster HamRadio" <postmaster@hamradio.szczecin.pl>
To: "sop11" <sop11@wp.pl>
Sent: Sunday, November 23, 2003 6:05 PM
Subject: Re: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych
ustawe


> Inicjatywa ustawodawcza pozwala podszywać się pod nieistniejące adresy
> email???


From: "sop11" <sop11@wp.pl>
To: "Postmaster HamRadio" <postmaster@hamradio.szczecin.pl>
Subject: Re: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych ustawe
Date: Sun, 23 Nov 2003 18:29:26 +0100

Skontaktował się Pan ze mną bez trudu?
A.S


From: "Postmaster HamRadio" <postmaster@hamradio.szczecin.pl>
To: "sop11" <sop11@wp.pl>
Sent: Sunday, November 23, 2003 6:05 PM
Subject: Re: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych
stawe

> Inicjatywa ustawodawcza pozwala podszywać się pod nieistniejące adresy
> email???
>
> Np.:
>
> *********
> <lkobvi@online.de>:
> 212.227.126.211 does not like recipient.
> Remote host said: 550 Unknown local part lkobvi in <lkobvi@online.de>
> Giving up on 212.227.126.211.
> *********

> ???
>
> Administrator


From: "sop11" <sop11@wp.pl>
To: "Postmaster HamRadio" <postmaster@hamradio.szczecin.pl>

Subject: Re: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych ustawe
Date: Sun, 23 Nov 2003 18:44:19 +0100

P.S.
Poniewaz Pan pyta, mimo agresywnego tonu kolejnych Pana e maili wyjaśniam:
Mieliśmy do wyboru 2 możliwości, albo utworzyć wirtualny
adres który działa tylko wtedy gdy maile są wysyłane, albo wpisac w program
rzecywisty działający cały czas adres. Oba rozwiązania nie są dobre
i musieliśmy kierować się wyborem mniejszego zła.
Podanie działającego na stałe adresu , przy 140 000 lekarzy w Polsce,
mogłoby spowodować zorganizowanie kolosalnej akcji skarg do
providerów czy zgłaszanie wniosku o blokadę tego adresu w sieci. Zanim to
byśmy odkręcili drogą wyjaśnień, pism do prokuratury czy ewentualnie
postępowania sądowego, mogą minąć miesiące i upłynie termin trwania
inicjatywy ustawodawczej.
Wpisanie do programu nie funkcjonującego na stałe adresu i możliwośc jego
zmiany w każdej chwili
uniemożliwi takie działania.
Wewnątrz emaila jest podany działający adres za pomocą którego każdy kto
chce,
moze się z nami skontaktować, co Pan uczynił próbując straszyć czy grozić
nam
Oczywiście część serwerów może wywalić takie emaile, ale część dojdzie.
Przy odwrotnym rozwiązaniu, ryzykowaliśmy zablokowanie na jakiś
czas całej akcji.

A.S.