Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta
00 465 Warszawa
ul. 29 Listopada 10a / 8
http//:www.sppnn.org.pl
e mail: sop11@wp.pl
tel. 022 8406547
tel.kom.0601546347

30.12.2003 r. Warszawa

  Pan Marek Borowski
Marszałek Sejmu RP

 

Po przyjęciu przez Pana Marszałka zawiadomienia o utworzeniu Komitetu i po opublikowaniu przez prasę koniecznej informacji, przystąpiliśmy do zbierania podpisów i działań promujących projekt ustawy. Między innymi rozesłany został do internautów apel o wydrukowanie z naszej strony www formularza i projektu ustawy i pomoc w zbieraniu podpisów. Apel rozesłany został na polskie adresy e-mail publicznie widoczne w sieci internetu. Tą drogą do teraz uzyskaliśmy tysiące podpisów osób popierających projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta.
Mimo ostrzeżenia zawartego w apelu iż materiały Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są chronione prawem, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób w tym część prywatnych administratorów sieci podjęło takie działania, jakie podejmowane są zazwyczaj przeciwko osobom rozsyłającym bez proszenia komercyjne reklamy czy promującym usługi seksualne. Zaczęto wpisywać adres IP naszego serwera na "czarne listy". Doprowadzono do blokady adresu e-mali używanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ( sppnn@sppnn.org.pl ) za pomocą którego osoby popierające projekt ustawy, mogły kontaktować się z Komitetem. Więcej szczegółów tych działań, naruszających zakaz art.19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, znajduje się w naszym piśmie skierowanym do Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Kopie tego pisma przesyłam w załączeniu.

Przesyłam tą informacje, ponieważ z racji pełnionego urzędu, nadzoruje Pan Marszałek stanowienie prawa w naszym państwie.

Grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu osób nie może z własnej inicjatywy zastępować ustawodawcy czy władz państwowych i blokować wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Takie samowolne działania podjęte bez uprawnień, są czynami zakazanymi.

Internet jest powszechnym środkiem komunikacji, zaś regulacje prawne zawarte w naszym prawie ( ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ), jak i analogiczne rekomendacje UE (2002/58/EC ) nie nakładają żadnych ograniczeń na nie komercyjne e-maile, zaś materiały Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są prawnie chronione.
W tej sytuacji zwracam się do Pana Marszałka o spowodowanie podjęcia działań by ukrócić samosądy wykonywane przez grupy kilkunastu czy kilkudziesięciu internautów i by powstała instytucja państwowa [ net policja (?)] nadzorująca przestrzeganie prawa w komunikacji i informacjach internetu.


  dr Adam Sanduer
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
 W załączeniu:
Kopia pisma skierowanego do Prokuratury Krajowej ( wraz z CD romem )Stanowisko Marszałka Sejmu RP w tej sprawie, przekazuje Szef Kancelarii Sejmu, min. K. Czeszejko Sochacki   str1  str2