Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta
00 465 Warszawa
ul. 29 Listopada 10a / 8
http//:www.sppnn.org.pl
e mail: sop11@wp.pl
tel. 022 8406547
tel.kom.0601546347

29.12.2003 r. Warszawa

  Prokuratura Krajowa
Biuro Postępowania Przygotowawczego

 

Doniesienie o popełnieniu czynu zakazanego przez art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688), kieruję do Prokuratury Krajowej, ponieważ nie wiem, która z Prokuratur Rejonowych jest właściwa ze względu na lokalizację. Dn. 14 listopada 2003 roku, Marszałek Sejmu RP przyjął zawiadomienie o utworzeniu naszego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Po ogłoszeniu tego w prasie, Komitet rozpoczął działania dla zebrania wymaganych ustawą 100 tys. podpisów osób popierających ustawę.

Rozesłano między innymi apele o poparcie ustawy na polskie adresy e- mail poczty elektronicznej publicznie dostępne i widoczne w sieci internetu. Kopia apelu znajduje się na CD romie, przesłanym w załączeniu.

Komitet Inicjatywy ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta, w początkowym okresie zbierając pierwsze 1000 podpisów koniecznych do rejestracji Komitetu, rozesłał też szereg e-maili, z adresów sppnn@op.pl lub sop@alpha.net.pl . Te działania jak i materiały Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, e-maile są chronione prawem. E -maile o charakterze nie komercyjnym nie podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć używanie poczty elektronicznej w działaniach nie tylko komercyjnych to odpowiednie zapisy znalazłyby się w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ograniczenia dotyczą jednak tylko e maili komercyjnych (art.10 ustawy). Analogiczne prawo obowiązuje w UE: Rekomendacje UE znaleźć można w internecie pod adresem:
www.euro.cauce.org/en/amendments1a.html

Gdy Komitet, zbierając pierwsze 1000 podpisów koniecznych do rejestracji, rozesłał pierwsze e - maile o poparcie projektu ustawy, podjęte zostały przez kilku administratorów sieci, próby blokowania adresów sppnn@op.pl i sop@alpha.net.pl Dokumentacja tych działań i korespondencja z Polspamen jest częściowo zarchiwizowana i znajduje się na przesłanym prokuraturze dysku CD w folderze Polspam. Wobec zawieszenia działalności przez Polspam i wobec faktu, iż adresy sppnn@op.pl i sop@alpha.net.pl znajdowały się na darmowych serwerach, które może wyłączyć provider bez podania przyczyny, nie powiadamiałem organów ścigania o podjętych przeciw nam działaniach. Stało się to jednak przyczyną w dalszych działaniach zastosowania innej dopuszczalnej przez prawo metody.

Ze względu na moje kłopoty zdrowotne i 2 operacje, podjęliśmy decyzję o rejestracji Komitetu dopiero w październiku 2003 r

Gdy Marszałek Sejmu RP przyjął informacje o rejestracji komitetu ponownie zwróciliśmy się do szerszej grupy internautów o poparcie projektu ustawy. Po wcześniejszych doświadczeniach, tylko wewnątrz treści apelu rozesłanego pocztą elektroniczną dla identyfikacji i umożliwienia kontaktu z Komitetem umieszczono numer telefonu, rzeczywisty adres siedziby i funkcjonujący elektroniczny adres e-mail Komitetu ( udostępniony przez stowarzyszenie Primum Non Nocere sppnn@sppnn.org.pl ) zaś. adres zwrotny w części systemowej e-maili ( który może być cenzurowany przez serwery internetowe ) był adresem fikcyjnym, by łatwo było można go zmienić przeciwdziałając ewentualnemu wprowadzeniu bezprawnej blokady: Na dostarczonym

Prokuraturze dysku CD znajduje się kopia tego apelu.
Wyjaśniam, iż mieliśmy do wyboru 2 możliwości, albo jak uczyniliśmy wpisać w nagłówku systemowym wirtualny adres zwrotny, który istnieje tylko, gdy e-maile są wysyłane, albo wpisać w program działający cały czas adres. Prawo nie nakłada tu żadnych ograniczeń. Oba rozwiązania nie są dobre i musieliśmy, kierując się skutecznością, wybierać mniejsze zło:

1. Podanie rzeczywistego adresu, przy znacznej liczbie lekarzy w Polsce, z których część jest niechętna projektowi ustawy, spowodowałoby zorganizowanie bezprawnej ale skutecznej akcji zgłaszania wniosków o blokadę tego adresu w sieci. Zanim to byśmy odkręcili drogą wyjaśnień, iż wnioski te są niezgodne z prawem, doniesień o przestępstwie czy ewentualnie cywilnego postępowania sądowego, mogłyby minąć miesiące i upłynąłby termin trwania inicjatywy ustawodawczej.

2. Wpisanie do programu nie funkcjonującego na stałe adresu i możliwością jego zmiany w każdej chwili ( gdyby ktoś próbował wprowadzić blokadę ) uniemożliwi takie działania. Niestety pociąga to czasem wrogie i złośliwe reakcje.
Przy odwrotnym rozwiązaniu tzn. wpisaniu w nagłówku rzeczywistego adresu, ryzykowaliśmy niepowodzenie ze względu na błyskawiczną możliwość czasowego zablokowania całej akcji.

Taką drogą wiele tysięcy osób zapoznało się z projektem ustawy podpisało i przesłało nam swoje poparcie dla projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta.

Otrzymaliśmy też e-maile od kilkudziesięciu osób z wymyślaniami. Moje wyjaśnienia na otrzymywane e-maile iż inicjatywa ustawodawcza to nie działalność komercyjna, której dotyczą ograniczenia ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy też, że adresy e-mail to nie dane osobowe, zazwyczaj kończyła korespondencję. W kilkunastu wypadkach ( dysponuję zarchiwizowaną korespondencją, którą przesyłam prokuraturze w folderze "korespondencja" na załączonym dysku CD ) powodowało to tylko wzrost agresji i groźby złożenia na nas skarg w organach ścigania czy blokowania naszego konta e-mail.

Część z tych maili jak przypuszczam, iż pochodzi od najbardziej agresywnych uczestników forum internetowego "pl.news.mordplik", którzy grożąc blokowaniem inicjatywy ustawodawczej, zazwyczaj ukrywają się tam pod pseudonimami:
usenet.gazeta.pl/usenet/0,2.html?group=pl.news.mordplik&tid=1001591 ;
usenet.gazeta.pl/usenet/0,2.html?group=pl.news.mordplik&tid=1001884 ;
usenet.gazeta.pl/usenet/0,2.html?group=pl.news.mordplik&tid=1001687 .
Kopie zawartych tu wypowiedzi i wymyśleń przesyłam Prokuraturze w załączeniu na dysku CD. Są one zawarte w folderze "mordplik" Zwracam uwagę iż w zawartych tu publicznych wypowiedziach znajduje się szereg tzw. "gróźb karalnych".

Ponieważ, wobec braku podstaw prawnych, groźby składania na nas doniesień do prokuratury, jak sądzę, nie dały efektu, podjęto inne działania. Tym razem bezprawne i naruszające prawo. Rozpoczęto wywieranie presji na providera naszej strony internetowej by wyłączył nasz serwer czy przynajmniej adres rzeczywistego, podanego w rozesłanych apelach jako kontakt z Komitetem e - maila. Posunięto się do szantażu podjęcia działań blokujących adres IP jego firmy ( spowodowało by to bankructwo ) Dokumentem jest dyskusja na serwerze grupy dyskusyjnej:
( groups.google.pl/groups?hl=pl&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&th=f34bd62265d8f4b0&rnum=5 ).

Kopie zawartych tu wypowiedzi zarchiwizowałem i przesyłam Prokuraturze w załączeniu na dysku CD. Są one zawarte w folderze "wyjaśnienia newitech"

W obawie przed bankructwem firmy, w połowie grudnia, szantaże i naciski na providera, spowodowały wyłączenie przez niego adresu e-mail sppnn@sppnn.org.pl. Zablokowano, więc elektroniczny kontakt Komitetu Inicjatywy ustawodawczej z osobami, które otrzymały apel i chciały włączyć się aktywnie w zbieranie podpisów. Miało to miejsce, gdy ja, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przebywałem w szpitalu i przechodziłem operację. W tej sytuacji, wobec naruszenia zakazu art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, zmuszony jestem powiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa polegającego na przeszkadzaniu w wykonywania inicjatywy ustawodawczej. Jednocześnie przekazuję całą zarchiwizowania dokumentację.

Wyłącznie pobyt w szpitalu i skomplikowana operacja kręgosłupa a potem komplikacje pooperacyjne, spowodowały opóźnienie podjęcia tych działań.
Ponieważ tempo funkcjonowania naszego wymiaru sprawiedliwości często pozostawia wiele do życzenia, oświadczam iż, nie wykluczam bezpośrednio po przystąpieniu Polski do UE, o naruszeniu art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, powiadomienia Biura Europejskiego Komisarza Praw Człowieka jak i organizacji sponsorujących i przyznających granty na rozwój internetu w Polsce.

Dodatkowo wyjaśniam, iż: Konstytucja, prawa ustawowe czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mają rangę wyższą niż, netykieta która nie stanowi prawa, lecz opis zwyczaju. Nigdy nie było 100% poparcia społeczeństwa dla propozycji jakiejkolwiek ustawy. Podobnie jest z inicjatywą powołania Rzecznika Pacjenta. Tu akcję przeciwko nam zorganizowało kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, podejmując bezprawne działania i wykorzystując swe doświadczenie i kontakty w zwalczaniu komercyjnych nie zamawianych e-maili

Wysyłane e-maile zwracające się do internautów o pomoc w zbieraniu podpisów w znacznej większości spotykamy się z poparciem, ale są i tacy, którzy wyrażają niechęć czy wrogość. Każdy ma prawo podpisać lub odmówić podpisania poparcia dla ustawy. Nikt natomiast nie ma prawa utrudniać informowania obywateli o inicjatywie ustawodawczej czy też utrudniać zbierania podpisów, jeśli to informowanie nie narusza prawa ustawowego..

Bezadresowe ulotki roznoszone przez listonoszy, trafiają do tych, którzy popierają i do tych, którzy nie lubią kandydata. Natomiast nikt nie może zakazać czy blokować roznoszenia ulotek. Analogiczny charakter ma poczta elektroniczna. Nie wolno też utrudniać działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Prawo stanowi parlament, zaś kilkunastu czy kilkudziesięciu osobowe grupy internautów nie mogą z własnej inicjatywy zastępować ustawodawcy czy władz państwowych, blokując wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Takie samowolne działania podjęte bez uprawnień, są czynami zakazanymi. W związku z dopuszczeniem się czynów zakazanych i zagrożonych karą ( art. 19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli ) zwracam się do Prokuratury o podjęcie działań przewidzianych prawem. Proszę by postępowanie prowadzono na tyle sprawnie by przywrócono szybko możliwość Komitetu do prowadzenia kampanii Inicjatywy Ustawodawczej (art. 2 par1.3 i art.2 par1.4 KPK).

Ponieważ opisana powyżej sprawa dotyczy stanowienia prawa, informacja o samosądach i blokowaniu działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przekazana zostanie Marszałkowi Sejmu RP. Prawdopodobnie poinformujemy też wszystkich posłów na Sejm RP. Zostanie to uczynione dopiero po 14.02.2004 r, gdy minie okres zbierania podpisów, ponieważ obecnie, całą energię musimy poświecić innym działaniom.

  dr Adam Sanduer
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
 

Do wiadomości
Marszałek Sejmu RP i posłowie na Sejm RP

W załączeniu:
1. kopia postanowienia Marszałka Sejmu RP o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
2. 1 dysk CD rom z dokumentacją