Dn 9.02.2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, odmówił merytorycznego rozpoznania wniosku Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przeciwko autorowi publikacji zamieszczonej w internecie zawierającej nieprawdziwe i obraźliwe informacje. Podstawą prawną skargi były art.91.1. ustawy "Ordynacja Wyborcza..." w związku z zapisem art. 8.3. "ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej...". Autor w swej publikacji twierdzi jakoby Komitet Inicjatywy Ustawodawczej rozsyłał reklamy zaś w tytule publikacji, nazywa pogróżkami powiadomienie Prokuratury o popełnieniu przez kilku internautów przestępstwa.
Sąd stanął na stanowisku, iż autor nie odnosi się do meritum kampanii, lecz do jej formy więc publikacja ta nie jest agitacją wyborczą. Wedle Sądu, skarga Komitetu nie może być rozpatrywana w przyśpieszonym trybie wyborczym.
Przypominam iż art. 91.1 ustawy "Ordynacja Wyborcza..." określa sprawy które powinny być rozpatrywane w trybie ordynacji wyborczej, nie rozróżniając czy nieprawdziwe informacje dotyczą meritum czy formy kampanii:
"Jeżeli rozpowszechniane , w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierajc informacje nieprawdziwe, kandydat na posła albo kandydat na senatora lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia..."
Oczywiście w tym tekscie należy zamienić pojęcie kampanii wyborczej na obywatelską inicjatywę ustawodawczą.
W moim mniemaniu, wbrew postanowieniu Sądu, tekst wspomnianej publikacju, zawierając informacje nieprawdziwe, stanowi prowadzenie agitacji tylko że nie przeciwko ustawie lecz przeciwko Komitetowi.
Na razie czekamy na pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wniesie w najbliższym czasie zażalenie do Sądu Apelacyjnego na postanowienie Sądu Okręgowego.