Komisja Europejska odrzuca w 2002 roku propozycje wprowadzenia poprawek do "Dyrektywy o e - prywatności" traktujących tak samo apele społeczne czy polityczne jak maile komercyjne.

Dyrektywa nie wprowadza żadnych ograniczeń dla maili o charakterze społecznym czy politycznym. Cały tekst publikacji z oznaczeniem proponowanych i ostatecznie wykreślonych poprawek, znajdował się na stronie: http://www.euro.cauce.org/en/amendments1a.html Ponieważ link już nie działa kopia na web archive

Poniżej tłumaczenie na polski tylko tych fragmentów tekstu które dotyczą odrzucenia przez Komisję Europejską propopzycji poprawki ograniczajcej wysyłanie maili o charakterze społecznym czy politycznym:

Wiele z nich zostało odrzuconych z Rekomendacji przy drugim jej czytaniu w Komisji Praw i Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w efekcie nacisku różnych grup politycznych......
........
Wyliczenie:
.
......
pkt. 44 ( wykreślony)
Bezpośrednie działania marketingowe, prowadzone przez polityków, organizacje społeczne czy charytatywne, na przykład dla pozyskania nowych członków, zdobycia funduszy, czy głosów wyborców, mieszczą się w rozumieniu bezpośredniego marketingu opisanego w Dyrektywie 95/46/EC. Wiadomości od organizacji politycznych i innych, wysyłanych w celach innych niż bezpośredni marketing, np. dla wyrażenia poglądów przekonań czy idei zostaną wyłączone z zabezpieczeń marketingowych wynikających z tej Dyrektywy.
......
.......