Nie milcz! Następnym możesz być Ty! Włącz się; w kolportaż; ulotek, wydrukuj powiel na ksero.
Ulotki możesz przygotować sam. Możesz zlecić ich powielenie dowolnemu punktowi ksero.
Ulotka jest w formacie A4. Z serwera należy wydrukować; obie strony ulotki. Na ksero należy kopiować obie strony na jednej kartce.

Ulotki można rozkładać w miejscach publicznych np. na uczelni, w sklepach, kinach czy środkach lokomocji Warto zapytać o zgodę właściciela czy np. kierowcy w autobusie. Zazwyczaj nikt nie odmawia. Ulotki można też wręczać ludziom, bezpośrednio do rąk.