Postulaty Stowarzyszenia1. Utworzenia centralnej instytucji Rzecznika Pacjenta, niezależnego od Kas Chorych, powoływanego przez Sejm RP. Instytucja ta winna mieć delegatury terenowe. Do czasu uchwalenia ustawy o Rzeczniku Pacjenta, powołanie pełnomocnika rządu dla pomocy poszkodowanym.

2. Wprowadzenie, obowiązkowych ubezpieczeń od złych następstw leczenia bez dochodzenia winy lekarza. Takie rozwiązanie obowiązuje w znacznej części państw UE.

3. Finansowanie ze środków publicznych i egzekwowanie obowiązku udzielania natychmiastowej pomocy medycznej wszystkim którzy ucierpieli na skutek błędów lekarskich. Do czasu wprowadzenia ubezpieczeń od złych następstw leczenia, należy utworzyć rezerwę w budżecie państwa przeznaczoną na ten cel. Odsyłanie ciężko chorych czy okaleczonych ludzi do sądów by latami dochodzili swych praw jest okrucieństwem.

4. Zmiany zasad działania korporacyjnego, lekarskiego wymiaru sprawiedliwości, by poszkodowani mieli realną możliwość dochodzenia swych praw. Obowiązujące obecnie przepisy powstały z naruszeniem podstawowych zasad prawa i są sprzeczne z Konstytucją RP

5. Możliwości unieważnienie na wniosek poszkodowanych, tych orzeczeń lekarskiego wymiaru sprawiedliwości które wydane zostały z naruszeniem zasad prawa gwarantowanego Konstytucją RP.

6. Utworzenie zespołu niezależnych od środowiska lekarskiego, ekspertów pracujących wyłącznie na rzecz wymiaru sprawiedliwości dla sporządzania opinii medycznych. Ci biegli, posiadając właściwe wykształcenie medyczne, powinni zrezygnować tak z członkostwa w Izbach Lekarskich jak i z bezpośredniej praktyki medycznej.

7. Wprowadzenia zabezpieczeń uniemożliwiających nagminne fałszowanie dokumentów medycznych. Przechowywane w archiwach szpitali, są dostępne dla każdego lekarza. Zanim sąd czy prokurator je zabezpieczy bywają "przygotowywane" na potrzeby toczącego się postępowania.

8. 8. Nie przedawniania się odpowiedzialności cywilnej i alimentacyjnej do czasu gdy żyją poszkodowani potrzebujący pomocy.

Powrót do Strony Kongresu

POWRÓT DO UCHWAŁ

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ