Uchwały Kongresów i Walnych ZebrańZebranie Założycielskie Stowarzyszenia 25.08.1998 r.

  wniosek do sądu o zarejestrowanie stowarzyszenia

  uchwalony statut, wraz z późniejszymi zmianami

Walne Zebranie 14.03.1999 r.

  Uchwała I

  Uchwała II

I Kongres Programowy Stowarzyszenia 18.06.1999 r.

  Uchwała I

  Uchwała II

  Uchwała III

II Kongres Programowy 20.08.2000 r.

  informacje o przebiegu obrad i decyzjach

Kongres z okazji Światowego Dnia Chorego 11.02.2001 r.

  informacje wstępne

   informacje z przebiegu obrad i decyzja o wznowieniu protestów

Kongres 22.07.2001 r. - Powołanie Komitetu Wyborczego

   Informacje o decyzje kongresu, materiały związane z wyborami

Kongres 25.08.2002 r. - wybór nowych władz Stowarzyszenia

   informacje o obradach i uchwały Kongresu

Kongres 14.09.2003 r. - uzupełnienie władz, ustawa o Rzeczniku Pacjenta

   informacje o obradach i uchwałach Kongresu

Kongres 5.12.2004 r. - rozwiązanie nie działających oddziałów, zawieszenie udzielania porad w Warszawie

   informacje o obradach i uchwały Kongresu

Kongres 11.02.2006 r. - apel do władz o ustawę o Rzeczniku Pacjenta i ubezpieczenia od złych następstw leczenia

   informacje o obradach i uchwały Kongresu

Kongres 10.02.2008 r. - postulaty dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, dostępu społeczeństwa do leczenia i zakresu praw i obowiązków Rzecznika Pacjenta

   informacja o sytuacji Stowarzyszenia i postulatach Kongresu

Kongres 24 maja 2009 r. - apel do władz o program pomocy dla poszkodowanych, o zaniechanie obciążania ich kosztami sadowymi i o zminy zasad dowodzenia przed sądami w sprawach o błędy lekarskie

   informacje o obradach i uchwały Kongresu. Rezygnacja A.Sandauera z funkcji przewodniczącego

Kongres 18 wrzeœnia 2011 r. - o rzeczywistych i iluzorycznych zmianach w Prawach Pacjenta. Stowarzyszenie bez siedziby w Warszawie. Zbyszek Dudko nowym przewodniczącym

   materiały przydotowawcze, do decyzji Kongresu.

   ocena sytuacji: - pozorowane działania władz


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
WERSJA ANGIELSKA / ENGLISH VERSION
uwagi