UCHWAŁA


Wobec podobieństwa nazwy naszego stowarzyszenia i Stowarzyszenia Obrony Praw Pacjenta z siedzib± w Tarnowie, Walne Zebranie Stowarzyszenia Obrony Pacjentów podejmuje uchwałę o zmianie nazwy naszej organizacji. Nazwa naszego stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non NocerePOWRÓT DO UCHWAŁ
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ