UCHWAŁA NR. IIKongres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere zwraca się do Rządu RP o powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Pacjentów, którego zadaniem będzie:

1. Przygotowanie raportu o przestrzeganiu praw pacjentów i analizy skali występowania błędów lekarskich w Polsce.
2. Opracowanie projektu ustawy o "Rzeczniku Pacjenta".
3. Przejrzenie prawodawstwa i podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustaw normujących prawa pacjenta.
4. Wystąpienie do Rady Ministrów i Parlamentu RP o zabezpieczenie środków finansowych na reparacje następstw błędów lekarskich (leczenie poszkodowanych) i tworzenie instytucji Rzecznika Pacjenta.

W Zespole tym powinni uczestniczyć przedstawiciele resortów: Zdrowia i Opieki Społecznej, Pracy i Polityki Socjalnej, Finansów, Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości. Każdy z tych resortów z osobna nie ogarnia całości zagadnienia. Powołany Zespół powinien stale współpracować z organizacjami pozarządowymi, w tym z naszym stowarzyszeniem.
Naprawa skutków nieszczęść do których doszło w następstwie błędów lekarskich, wymagają działań ze strony instytucji państwowych. Poszkodowani czekać nie mogą.
Do czasu utworzenia instytucji Rzecznika Pacjenta zwracamy się do Premiera RP Jerzego Buzka o powołanie Pełnomocnika ds. Pomocy Poszkodowanym Pacjentom.
Zwracamy się o rozpoczęcie w najbliższym czasie rozmów o tych sprawach z przedstawicielami Rządu RP.


POWRÓT DO UCHWAŁ