UCHWAŁA NR.IKongres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, oczekuje od władz państwa, zdecydowanych działań które szybko doprowadzą do:

1. Zaprzestania okrutnej praktyki ukrywania błędów medycznych, kosztem zdrowia i życia poszkodowanego .
2. Natychmiastowego udzielania pomocy lekarskiej i socjalnej ofiarom błędów bez konieczności stosowania długotrwałych procedur sądowych.
3. Respektowania praw, zagwarantowanych art. 68 Konstytucji RP oraz Kartą Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

Tragedie ludzkie nie mogą czekać. Naprawa błędów popełnionych musi być priorytetowym działaniem państwa. W przeciwnym wypadku kolejni poszkodowani nie przeżyją.
Dalsze próby ignorowania tych spraw przez władze państwa staną się przyczyną organizowania protestów i demonstracji. Spowodują także konieczność odwołania się do krajowej i światowej opinii publicznej, i instytucji prawa międzynarodowego.


POWRÓT DO UCHWAŁ